Hälften av Sveriges företag finns på de sociala nätverken

I Like it - Thumb up

Nyligen publicerade SCB data från undersökningen Företagens användning av it 2013

Andel företag med minst 10 anställda som använder datorer och internet har varit i stort sett konstant sedan SCBs mätningar började 2000. Även för de små företagen har andelen företag med tillgång till datorer och internet varit i stort sett konstant, om än på en något lägre nivå.

Under de senaste tio åren har andelen anställda som använder internetanslutna datorer minst en gång i veckan i företag med minst 10 anställda ökat från 52 till 72 procent 2013.  Nästan alla företag inom finansiella och Informationssektorerna har anställda använder internetanslutna datorer (99 respektive 97 procent) varje vecka medan ungefär hälften av alla företag inom Byggindustrin och Hotel/Restaurangbranschen har anställda som varje vecka använder internetanslutna datorer (52 respektive 56 procent).

Mer än hälften (55 procent) av företagen med minst 10 anställda har anställda som regelbundet arbetar utanför företagets lokaler med till företagets it-system. Vanligast förekommande är det inom it-sektorn (85 procent) och minst vanligt inom hotel/restaurang och transportbranschen.

Nio av tio företag har en webbplats

Nio av tio företag med minst 10 anställda har en webbplats, mest vanligt är det i energibranschen där nästan alla (99 procent) har det. Vart femte företag med minst 10 anställda har tagit emot beställningar via en webbplats. Mest vanligt är det inom Handel och serviceverkstäder för motorfordons branscherna där nästan vart tredje företag(31 procent)  tagit emot beställningar via en webbplats.

Nära hälften av Sveriges företag finns på de sociala nätverken

Användning av sociala medier är vanligast bland stora företag. Bland företag med minst 250 anställda, är andelen som använder sociala nätverk (t.ex. Facebook eller LinkedIn) 69 procent. Bland företag med färre än 10 anställda är det 28 procent som använder sociala nätverk.

En jämförelse mellan branscher visar att användning av sociala medier föga förvånande är vanligast bland företag inom information och kommunikation (77 procent) och minst vanligt inom byggindustrin (20 procent). Men vad som är mer intressant är att företag inom hotell och restaurangbranschen, som vanligtvis ligger lågt i internetanvändning, använder sociala i medier i hög grad. Det är två av tre (68 procent) som använder sociala nätverk och vart femte (21 procent) som bloggar. Nästan hälften av företagen inom hotel/restaurang uppger att de använder sociala medier för att ta del av kunders åsikter, recensioner eller frågor, vilket är överlägset mest bland alla branscher.

Involvera kunder

Sociala medier används främst i syfte att utveckla företagets varumärke och för att marknadsföra produkter. Näst vanligast är att ta del av kunders åsikter och att man använder sociala medier för rekrytering. Sociala medier tycks spela en mindre roll för samarbete med affärspartners eller andra organisationer eller för att involvera kunder i utvecklingen eller innovation av varor eller tjänster.

Ungefär hälften av de största företagen uppger att de har en formell policy för användning av sociala medier medan 13 procent av företag med 10–49 anställda har en sådan. Att ha en policy är vanligast bland företag inom finansiell verksamhet, där andelen uppgår till 38 procent.

 Minst 10 anställda1-9 anställda
Använder datorer98 %91%
Tillgång till internet98%90%
Använder internetanslutna datorer minst varje vecka72%
Tillhandahåller bärbara enheter med mobilt internet63%42%
Har webbplats89%59%
Har tagit emot beställning via en webbplats20%11%
Har tagit emot beställning via en webbplats - Från kunder i Sverige19%
Har tagit emot beställning via en webbplats - Från kunder i övriga EU7%
Har tagit emot beställning via en webbplats - Från kunder i övriga världen5%
Webbförsäljning som andel av total försäljning till konsumenter (2012)2%
Webbförsäljning som andel av total försäljning till företag (2012)3%
Använder sociala nätverk43%28%
Har en policy för användning av sociala medier15%6%
Har anställda som regelbundet arbetar utanför företagets lokaler med tillgång till företagets it-system55%38%

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • Mattias Lövqvist 31 mars 2014, kl 02.07

  Skulle vilja se mer om just svenska småföretags användning av Facebook och den växande digitala annonseringen.

  Svara
  • Pamela Davidsson 31 mars 2014, kl 10.44

   SCBs undersökning innehåller inga specifika sociala medier. Men i tabell 14b kan man se att 20 % av företagen med 1-4 anställda använder sociala media för att profilera företaget eller marknadsföra produkter, medan 26 % av företagen med 5-9 anställda gör det. Om det gäller specifikt annonseringen på Facebook får ni nog vända er till Facebook. Möjligen har Sveriges annonsörer lite statistik om det http://www.annons.se/statistik.

   Svara