Artiklar

Hälften surfar privat på jobbet

Hur ofta använder Du Internet på arbetet för privata ändamål?

Internet bidrar till en utveckling där gränsen mellan privat tid och arbetstid luckras upp för många människor, och de sociala nätverken drar också sina strån till samma stack. Datorn på skrivbordet kan användas till att kolla mejlen eller uppdateringar på Facebook likaväl som till arbete. Sedan har vi nätverk som LinkedIn, som tydligt är till för professionella ändamål – men det är individens professionella nätverk, inte nödvändigtvis företagets. Arbete eller fritid?

Gränsdragningen är svår och kommer bara bli svårare. Att kalla sin arbetsplats för "ett dårhus" på Facebook kan kosta jobbet vet vi efter det som hände på Volvo i Skövde. Men man kan hamna i problem även om man inte går så långt; för cirka hälften av dem som har tillgång till Internet på arbetet finns uttalade regler av arbetsgivaren om hur de anställda får använda Internet för privata ändamål, enligt Svenskarna och Internet (2009).

Samma (2009) år svarade 46 procent att de sällan eller aldrig använder Internet privat på arbetet, den siffran har 2010 ökat till 53 procent. Andelen som privatsurfar varje dag har minskat från 24 procent 2009 till 15 procent 2010. Det kan dock vara så att den minskningen uppvägs av att användningen av Internet via mobiltelefonen ökar.

(Artikeln baseras på undersökningen Svenskarna och Internet, en panelstudie med drygt 2000 årliga telefonintervjuer till ett representativt urval av Sveriges befolkning. Läs mer om urval och metodik och ta del av frågeformulären.)

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.