Artiklar • ,

Huvudsakligen äldre som inte använder internet

För tre veckor sedan konstaterade Janne Elvelid här på internetstatistik.se att det finns ungefär 1,5 miljoner ”icke-användare” av internet i Sverige, det vill säga människor som säger sig använda internet aldrig eller mycket sällan.

Vilka är då dessa icke-användare? Inte oväntat är det huvudsakligen de äldre; det finns drygt 700 000 svenskar som är äldre än 75 år och bland dessa är det 570 000 som inte använder internet. Lägg till dem bland de yngre pensionärerna (66-75 år) som inte använder internet och vi är uppe i 930 000 människor, närmare två tredjedelar av den totala gruppen icke-användare. Men det innebär ju att det också finns mer än en halv miljon icke-användare i åldrarna 16-65 år.

Gruppen som inte använder internet minskade från 2009 till 2010 med 180 000 personer, och minskningen var störst bland yngre pensionärer med 45 000 personer. En del av denna minskning består då i att yngre användare flyttar upp i gruppen.

Det vi dessutom vet, och nu lutar jag mig mot siffror från 2009 års utgåva av ”Svenskarna och Internet”, är att de allra flesta icke-användare aldrig har haft tillgång till internet men att det också finns en grupp ”avhoppare” som tidigare har haft tillgång till och använt internet men som av olika anledningar inte längre gör det. I avhoppargruppen finns en relativt stor potential att öka internetanvändandet eftersom hälften av dem sade sig vara intresserade av att börja använda internet igen.

Nästa vecka kommer vi att titta vad siffrorna kan berätta om varför människor väljer att inte använda internet. Tips: det handlar inte bara om ekonomi eller brist på kunskaper.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

  • Ehlie3 25 januari 2012, kl 10.43

    Nu börjar det bli intressant :) För visst är nätet mycket användbart var och när det fungerar. Men jag har även observerat en viss ”trötthet”…
    Jag önskar även se en analys på hur det kan skilja sig mellan ”land” och ”stad”.

    Svara