Artiklar

Internet dominerar vid distanshandel

Nästan åtta av tio (78 procent) använder oftast internet när de distanshandlar, enligt "Distanshandeln idag 2010" från Posten. Det är en rejäl ökning sedan 2006 då motsvarande andel var 56 procent. Under samma period har andelerna som oftast använder postorder eller telefon halverats.

Distanshandel via internet, telefon och postorder

Bland personer under 50 år är andelen som oftast använder internet vid distanshandel ännu högre; nästan nio av tio. Men även bland de äldsta, 65 år eller äldre, växer internet. I årets undersökning är internet för första gången större än både postorder och telefon. 35 procent använder internet oftast, vilket ska jämföras med endast 10 procent i undersökningen 2006.

Distanshandel bland personer 65 år eller äldre

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.