Artiklar

Internetanvändarna läser mer

Möjligen skulle man kunna tro att de som inte använder internet istället är flitigare läsare, men så är inte fallet. Av de frågor som Nordicom ställt om läsande bland användare och icke-användare så visar det sig att veckotidningen, morgontidningen och landsortstidningen lockar fler som inte använder internet, än användare. Annars är det användarna som dominerar läsandet.

Bland användarna är det 40% som en genomsnittlig dag har läst någon bok. Motsvarande siffra för icke-användare är 34%. Kvällstidningarna lockar också fler internetanvändare än icke-användare, 36 respektive 25%.

Användning av olika tryckta medier bland internetanvändare och inte internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2007 (%)

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.