Artiklar

Kassetterna dör ut

År 2000 använde vi i genomsnitt 5 minuter dagligen åt att lyssna på kassettband. År 2007 har lyssnandet minskat till 1 minut dagligen i genomsnitt. Samtidigt visar samma statistik att Internetanvändarna idag lyssnar till Mp3 i 15 minuter per dag. Ej Internetanvändare lyssnar på Mp3 i tre minuter om dagen. År 2000 hade inte Mp3 alls slagit igenom.
Vi ser också att morgontidningarna står sig hyggligt i jämförelse mellan åren 2000 och 2007 både bland Internetanvändarna (21 resp. 20 minuter) och de som ej använder Internet (24 resp. 23minuter).
Bland Internetanvändarna är det just Internet som dominerar den dagliga brukartiden, 96 minuter per dag ägnas åt Internet. Tvåa kommer TV-tittandet med 93 minuter, direkt följt av radiolyssnandet 91.
Bland de som ej använder Internet dominerar det dagliga radiolyssnandet med 116 minuter, följt av TV, 110 minuter, på tredje plats hittar vi morgontidningen, 23 minuter.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.