Artiklar

Köpvanorna skiljer mellan män och kvinnor

Resor och logi är det som både kvinnor och män köper oftast på Internet. Det finns dock skillnader på vad kvinnor respektive män köper på nätet för privat bruk. Män köper oftare exempelvis elektronik, film, dataspel och olika typer av vadslagning. Kvinnor handlar oftare kläder, sportartiklar samt i någon mån även böcker.
Internethandeln har ökat de senaste två åren. Främst genom att de som redan handlar, handlar mer. I de undersökta åldrarna har år  2008, 27%  köpt resor/logi (16% år 2005), 22% köpte biljetter till evenemang (13% år 2005)  och 19%köpte böcker eller tidningar (13% år 2005).
Mat och specerivaror är fortfarande ovanliga köp via Internet.

SCB 2008

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.