Artiklar

Korrigering i SCBs rapport "Företagens användning av IT 2008"

SCB publicerar en rättelse till sin rapport "Företagens användning av IT 2008". I rapporten uppges att det totala värdet av e-handeln 2007 är knappt 8 miljarder kronor. Detta är en felskrivning då det uppskattade värdet är knappt 800 miljarder kronor.

I diagram 29 nedan visas hur stor e-handeln är i förhållande till företagens omsättning. Knappt 20 procent av företagen tar emot beställningar motsvarande en procent eller mer av omsättningen. För knappt fyra procent av företagen kommer större delen - 50 procent eller mer - av omsättningen från e-handel.

Diagram 29. Andel företag som har omsättning från försäljning via e-handel, fördelat efter andel av omsättningen, år 2007, 10 anställda eller fler, procent

Det totala värdet av e-handeln 2007 är knappt 800 miljarder kronor. Detta motsvarar ca 13 procent av den totala omsättningen. I resultatet ingår inte den finansiella sektorn. Observera att detta är en mycket grov uppskattning då företagen endast ombeds uppge grova uppskattningar och resultatet är behäftat med flera olika osäkerhetsfaktorer. Ungefär 30 procent av e-handeln kommer från försäljning via webbsidor och resterande belopp kommer från automatiserat datautbyte såsom t.ex. EDI över Internet eller andra nätverk.

Företagens användning av IT 2008, SCB

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.