Artiklar

Kvinnor i medelåldern spelar mer än männen

Bilden av att det är vanligast med män som spelar på Internet gäller upp till 45 år. Sedan tar kvinnorna över. I åldersgruppen 46-55 år är andelen kvinnor som spelar 1-3 ggr/veckan 16%, motsvarande siffra för männen är 13%. Bland kvinnorna 56-65 år ökar sedan spelandet till 18%, medan männens aktiva spelande minskar till en andel på 11%. Spelen som män och kvinnor spelar är dock av mycket olika karaktär. Det är bara de allra yngsta kvinnorna som spelar mer på Internet än de som är runt 60 år.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.