Artiklar •

Kvinnor, män och internet

kvinna_man

Foto: Masificación de Internet av Ministerio TIC Colombia, CC BY 2.0.

På söndag är det internationella kvinnodagen. Därför har vi tagit på oss genusglasögonen och tittat närmare på våra data från Svenskarna och internet 2014.

Det fanns en tid när teknikintresse sågs som något manligt. I dagens digitaliserade samhälle har teknik blivit ett område som berör oss alla. Men hur jämställda är vi egentligen när det kommer till internetanvändning och tekniktillgång?

I genomsnitt tillbringar vi 21,6 timmar per vecka på internet, män lite mer (23,4 timmar) och kvinnor lite mindre (19,1 timmar). Män tillbringar mer tid på internet hemma, på arbetet och i skolan än vad kvinnor gör. Kvinnor tillbringar däremot något mer tid med internet i mobilen än män (8 respektive 7,7 timmar i veckan).

Tillgång till teknisk utrustning

Män verkar vara lite mer förtjusta i teknisk utrustning men överlag är skillnaderna mellan könen små.

  • 70 procent av kvinnorna och 79 procent av männen har en egen dator. I genomsnitt bland alla svenskar är det 75 procent som har en egen dator. Det är vanligare att män har en egen dator i samtliga åldersgrupper.
  • 26 procent av kvinnorna och 28 procent av männen har en egen surfplatta. Bland ungdomar (12-25 år) är det dock vanligare att tjejer än killar har en egen surfplatta.
  • 96 procent av alla kvinnor och 98 procent av alla män har en mobiltelefon. Men i det här fallet spelar åldern roll. I åldern 16-35 år har alla kvinnor en mobiltelefon.
  • 71 procent av kvinnorna och 75 procent av männen har en smartmobil.

Kvinnor aktiva i sociala nätverk

65 procent av alla kvinnor besöker någon gång sociala nätverk, 48 procent gör det dagligen. Motsvarande siffror för män är 64 procent någon gång och 39 procent dagligen. Flitigast är de unga kvinnorna (16-25 år) där 86 procent gör det dagligen.

55 procent av alla kvinnor använder dessutom sociala nätverk i mobilen någon gång och 43 procent gör det dagligen. Motsvarande siffror för män är 51 procent någon gång och 34 procent dagligen.

30 procent av kvinnorna och 20 procent av männen använder Instagram någon gång. Det är de yngsta tjejerna (12-15 år) som äger på Instagram, 64 procent av dem är där varje dag.

62 procent av alla kvinnor och 60 procent av alla män är på Facebook. 47 procent av kvinnorna och 38 procent av männen använder Facebook dagligen.

På Twitter är dock männen i majoritet. 20 procent av männen och 15 procent av alla kvinnor använder Twitter någon gång. När det gäller den dagliga användningen är skillnaden inte lika stor (6 respektive 5 procent).

När det gäller att besöka andra nätgemenskaper eller forum som är mer inriktade på specialintressen som rör till exempel en hobby, arbete eller politik är männen däremot mer aktiva. 57 procent av alla män och 40 procent av kvinnorna besöker sådana nätgemenskaper någon gång. 13 procent av männen och endast 5 procent av kvinnorna gör det dagligen. De unga kvinnorna (16-25 år) tycks inte ha tid eller intresse att vara där, endast 6 procent är där dagligen vilket är en väldigt låg siffra jämfört med hur ofta de hänger på sociala nätverk.

E-handel – det nya unisexmodet?

E-handel och ekonomiska transaktioner via internet har blivit allt vanligare, såväl bland kvinnor som män (över 16 år).

  • 72 procent av kvinnorna och 79 procent av männen e-handlar.
  • 31 procent av kvinnorna och 43 procent av männen säljer någon gång saker via internet. Mest aktiva är dock kvinnor i åldern 26-35 år, 59 procent av dem har någon gång sålt något via internet.
  • 30 procent av kvinnorna och 37 procent av männen använder mobilt bankID.

Skillnaderna är även relativt små när det gäller att betala för strömmande musik och film:

  • 30 procent av kvinnorna och 36 procent av männen betalar för att få tillgång till musik via internet.
  • 47 procent av kvinnorna och 52 procent av männen använder Spotify.
  • 8 procent av kvinnorna och 15 procent av männen betalar för film via internet.

Vissa skillnader består

Men vissa skillnader finns trots allt, och till viss del bekräftar dessa skillnader dessvärre de stereotypa könsrollerna. Det är till exempel fler kvinnor än män som använder Instagram, söker efter hälso- och medicinsk information på internet och läser bloggar.

Medan det är fler män än kvinnor som tittar på sidor med sexuellt innehåll, använder fildelningstjänster, söker efter skämt, serier eller humor, spelar om pengar samt handlar med aktier och fonder.

Nätspelande en vanlig hobby

Även om män är mer benägna att spela om pengar på nätet så har nätspelandet i en vidare bemärkelse vunnit många kvinnors hjärtan. För när det handlar om spelande enbart för nöjes skull (alltså inte gambling) så spelar ålder större roll än kön. De unga männen spelar allra mest, men efter 36 tar kvinnorna över. Från den åldern och uppåt är det fler kvinnor än män som spelar såväl någon gång som dagligen.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.