Artiklar

Många små företag saknar fortfarande hemsida

De flesta större företag har en hemsida. Enligt SCB:s undersökning "Företagens användning av IT 2008", har 86 procent av företagen med 10 eller fler anställda en egen hemsida. En siffra som legat på en stabil nivå under de senaste åren. Under de tre föregående åren låg siffran på 85 procent.

Ju större företagen är desto större andel har egen hemsida. Bland de största företagen, med fler än 250 anställda, har 97 procent en hemsida. Och nästan lika stor andel, 95 procent, har hemsida bland företag med 50-249 anställda. För företag med 10-49 anställda är motsvarande andel 83 procent.

Dock är det fortfarande relativt få av de mindre företagen som har hemsida. Bland företag med färre än 10 anställda är det endast 56 procent som svarar att de har hemsida.

Andel företag med hemsida

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.