Artiklar

Mer än varannan har tillgång till bärbar

När Nordicom år 1997 började ställa frågor om tillgången på portabel dator i hemmet så svarade 9% av befolkningen 9-79 år att de hade tillgång. År 2003 var siffran 21%. Fem år senare, år 2008 har mer än varannan svensk tillgång till bärbar dator, 54%.

Motsvarande siffror för tillgång till dator (stationär och bärbar) är: 1998 – 50%, 2003 – 79%, 2008 – 89%.

Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till portabel dator i hemmet 1997-2008 (%)

Mediebarometern 2008, Nordicom

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.