Artiklar • ,

Mobila datatrafiken nästan fördubblad

Under första halvåret 2010 ökade trafiken för mobila datatjänster med 89 procent jämfört med motsvarande period 2009, enligt ”Svensk telemarknad” från PTS. Under årets sex första månader uppgick den mobila datatrafiken till 21991 Tbyte, vilket ska jämföras med 11664 Tbyte under första halvåret 2009.

mobil datatrafik

Antalet abonnemang och aktiva kontantkort för enbart mobil data (mobilt bredband) ökade från 1 100 000 den 30 juni 2009 till 1 532 000 den 30 juni 2010. Det är en ökning med 39 procent.

abonnemang mobil paketdata

Till detta kommer abonnemang som används både för mobila samtal och mobila bredbandstjänster. Det har i sin tur medfört att det blivit vanligare att en viss mängd data ingår i abonnemangsavgiften för kontraktsabonnemang och att kunden köper datatrafik som ett tilläggspaket till sitt vanliga mobiltelefoniabonnemang. Enligt PTS fanns 648 000 sådana abonnemang med tilläggspaket med minst 1 Gbyte data per månad den sista juni 2010.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.