Artiklar

Ny rapport om surfhastigheten i Sverige

bbk_rapport_surfhastighet_2008-2015

Rapporten är en sammanställning och analys av över 130 miljoner mätningar med Bredbandskollens webbverktyg under åren 2008-2015. Av dessa har 112 miljoner gjorts i Sverige. Genomsnittlig hastighet för att ta emot data 2015 var 53 Mbit/s, vilket var en ökning med 80 procent på två år. 2013 var hastigheten 29 Mbit/s. Genomsnittlig hastighet för att skicka data 2015 var 29 Mbit/s, vilket var mer än en fördubbling på två år. 2013 var hastigheten 12 Mbit/s.

Kabel-tv är nu den teknik som har snabbast genomsnitt för att ta emot data. 84 Mbit/s 2015 jämfört med 49 Mbit/s år 2013, en ökning med 72 procent. Däremot har inte hastigheten för att skicka data över kabel-tv ökat i samma grad. Den har ökat från 9 Mbit/s 2013 till 16 Mbit/s 2015.

Fiber var länge den teknik som hade högst genomsnitt för att ta emot data, men med ett genomsnitt på 76 Mbit/s under 2015 blev den passerad av kabel-tv. Fiber är däremot fortfarande den i särklass snabbaste tekniken för att skicka data med ett genomsnitt på 44 Mbit/s under 2015.

Medelhastigheten för att ta emot data med mobilt modem eller router var under 2015 19 Mbit/s. Genomsnittshastigheten för att skicka data över 3G/4G har fördubblats på två år, från 5 Mbit/s 2013 till 10 Mbit/s 2015.

Den bredbandsteknik som har lägst genomsnittshastighet såväl för att ta emot som att skicka data är xDSL. 13 Mbit/s för att ta emot respektive 3 Mbit/s för att skicka under 2015.

Geografi

Den genomsnittliga hastigheten för fasta bredband har ökat i alla län. 2012 var det inget län som hade över 40 Mbit/s för att ta emot data, medan det 2015 inte var något län som hade under 40 Mbit/s.

Under alla år fram till och med 2013 var hastigheten högst i Västerbottens län, men 2014 gick Stockholmarna om och 2015 var det Stockholms län som hade högst genomsnittlig hastighet med 73 Mbit/s. Lägst genomsnittlig hastighet var det i Dalarna, Blekinge och Jönköpings län, det var även där som det är störst andel som mätte via xDSL.

År 2012 var det enbart Västerbottens län som hade över 16 Mbit/s för att skicka data, medan det 2015 inte var något län som hade under 17 Mbit/s. Lägst genomsnittlig hastighet för att skicka data var det i Blekinge län.

I den geografiska jämförelsen är det de som bor i Västernorrlands och Östergötlands län och som har bredband via kabel-tv som hade snabbast bredband hemma. De hade över 95 Mbit/s i medelhastighet för att ta emot data 2015.

Typ av abonnemang

Vid jämförelse av medelhastighet för att ta emot data och den typ av abonnemang som mätningen utförts från visar det sig att de allra flesta av de genomsnittliga hastigheterna hamnar inom det intervall som abonnemanget anger. Men för abonnemang med höga hastigheter (över 100 Mbit/s) blir medelhastigheterna förvisso höga, som mest 342 Mbit/s, men de når ändå inte upp till de utlovade minimihastigheterna.

Operatör

Vid jämförelse mellan operatörer 2015 hade Bredband2 tillsammans med Telenor högst värde i fibernäten för att ta emot data (över 80 Mbit/s). Dessutom hade Bredband2 tillsammans med TeliaSonera högst värde för att skicka data (över 50 Mbit/s) i fibernäten.

Comhem hade högst värde 2015 för att ta emot data i kabel-tv näten (87 Mbit/s) och tillsammans med Bredband2 hade de högst värde för att skicka data (6 Mbit/s).

Bahnhof och Alltele hade högst genomsnittlig hastighet för att ta emot data via xDSL (över 17 Mbit/s) och Bahnhof hade även högst för att skicka data (8 Mbit/s) via xDSL.

TeliaSonera hade högst genomsnittshastighet 2015 både för att ta emot och skicka via 3G/4G-modem eller 4G-router i mobilnäten (21 Mbit/s för att ta emot och 13 Mbit/s för att skicka).

Läs hela rapporten här.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.