Artiklar

89% av svenskarna 16-75 år har tillgång till internet hemma 2009

Nyckeltalet utgörs av en sammanvägning av resultaten från fyra olika studier och är hämtade från ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 av SCB, ” Svenskarnas användning av telefoni och internet - Individundersökning 2009 - PTS-ER-2009:28” av PTS, ”Mediebarometern 2009” av Nordicom och från studien ”Svenskarna och Internet 2009” av World Internet Institute.

Genom att ta bort extremvärdena, i det här fallet 89% från SCB och 88% från WII, återstår resultaten från PTS och Nordicom på 89% respektive 89%. Baserat på dessa två värden beräknas ett medelvärde på 89% vilket utgör standardmåtten på tillgången till internet i Sverige 2009.

data ålder 2009 2008 2007 fråga svar
SCB 16-74 år 89% 88 % 84% Finns tillgång till internet i hemmet? Ja
PTS 16-75 år 89% 89% 84% Har ditt hushåll tillgång till internet i hemmet? Ja
WII 16-74 år* 88% 86% 84% Har du tillgång till internet i hemmet? Ja
Nordicom 15-79 år 89% -- -- Är din dator internetansluten? Ja

* = ålder 2007 för WII 18-74 år

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.