Artiklar •

78% av svenskarna 16-75 år har tillgång till bredband hemma 2009

Nyckeltalet utgörs av en sammanvägning av resultaten från fyra olika studier och är hämtade från ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 av SCB, ” Svenskarnas användning av telefoni och Internet - Individundersökning 2009 - PTS-ER-2009:28” av PTS, ”Mediebarometern 2009” av Nordicom och från studien ”Svenskarna och Internet 2009” av World Internet Institute.

Genom att ta bort extremvärdena, i det här fallet 83% från SCB och 72% från Nordicom, återstår resultaten från PTS och WII på 73% respektive 82%. Baserat på dessa två värden beräknas ett medelvärde på 78% vilket utgör standardmåtten på tillgången till bredband i hemmet i Sverige 2009.

Aktör Ålder 2009 2008 2007 fråga svar
SCB 16-74 år 83% 74% 71% Vilken typ av Internetanslutning har du/ni? ”DSL-uppkoppling, t.ex. ADSL eller VDSL” , ”Annan typ av snabb förbindelse (t.ex. via kabel-TV eller ett lokalt nätverk, LAN)” eller ”Via 3G-nätet”
PTS 16-75 år 73% 74% 68% På vilket sätt är ditt hushåll anslutet till Internet idag? (Om du har flera anslutningsformer, ange den anslutning hushållet använder oftast.) Bredband (ADSL, VDSL (eller annan DSL-form), Kabel-TV-modem, LAN/Fiber (Stadsnät/Fastighetsnät) **), Mobilt Bredband (3G-nät) *)
Nordicom 15-79 år 72%
WII 16-74 år* 82% 75% 70% Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i hemmet? Om flera alternativ, ange den typ som används mest. (Från 2008, först; Har ni bredband hemma?) ADSL eller annan DSL-teknik, Kabelmodem (tex Comhem), LAN-Fiber, Mobiltelefon, 3G (från 2008 först; ja/nej)

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.