Artiklar

91% av svenskarna 16-75 år använder internet 2009

 

Nyckeltalet utgörs av en sammanvägning av resultaten från tre olika studier och är hämtade från ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 av SCB, ” Svenskarnas användning av telefoni och internet - Individundersökning 2009 - PTS-ER-2009:28” av PTS och från studien ”Svenskarna och Internet 2009” av World Internet Institute.

Genom att ta bort extremvärdena, i det här fallet 89% från WII och 92% från SCB, återstår resultaten från PTS på 91% vilket utgör standardmåtten på andelen som använder sig av internet i Sverige någon gång 2009. Observera att vissa skillnader i formuleringen av frågorna förekommer.

Aktör Ålder 2009 2008 2007 fråga svarsalternativ
SCB 16-74 år 92% 88% 80% När använde du senast internet? ”Under de senaste tre månaderna”
PTS 16-75 år 91% 90% 87% Använder du internet? (Räkna både användning privat och i arbetet.) ja
WII 16-74 år* 89% 85% 81% Brukar du använda dig av internet någon gång någonstans? ja

* = ålder 2007 för WII 18-74 år

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.