Artiklar

74% av svenskarna 16-75 år använder internet dagligen 2009

Nyckeltalet utgörs av en sammanvägning av resultaten från fyra olika studier och är hämtade från ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 av SCB, ” Svenskarnas användning av telefoni och internet - Individundersökning 2009 - PTS-ER-2009:28” av PTS, ”Mediebarometern 2009” av Nordicom och från studien ”Svenskarna och Internet 2009” av World Internet Institute.

Genom att ta bort extremvärdena, i det här fallet 70% från Nordicom och 78% från PTS, återstår resultaten från WII och SCB på 74% respektive 73%. Baserat på dessa två värden beräknas ett medelvärde på 74% vilket utgör standardmåtten på den dagliga användningen av internet i Sverige 2009.

Aktör Ålder, 2009 2008 2007 fråga svar
SCB 16-74 år 73% 69 % 58% Hur ofta har du i genomsnitt använt internet under de senaste 3 månaderna? ”i stort sett varje dag”
PTS 16-75 år 78% 75 % 69% Använder du internet? (Räkna både användning privat och i arbetet.) ”Ja, i stort sett varje dag”
Nordicom 15-79 år 70%
WII 16-74 år* 74% 71 % 66%** De som använder sig av internet antingen i hemmet, på jobbet eller i skolan. ”dagligen” eller ”flera gånger dagligen”

* = ålder 2007 för WII 18-74 år

** = 2007 användes endast frågorna om internet i hemmet eller på arbetet, inte i skolan.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.