Artiklar •

Pensionärerna och internet är här

pensionarerFoto: Kristina Alexanderson.

.SE:s nya rapport Pensionärerna och internet 2014 visar att de äldre blir allt mer digitala. Nu använder 58 procent av pensionärerna internet i hemmet. Samtidigt är skillnaden mellan yngre och äldre pensionärer samt skillnaden mellan låg- och högutbildade stora.

Den digitala klyftan när det gäller internettillgång finns idag mellan yngre och äldre pensionärer, inte mellan pensionärer och övrig befolkning. De yngre pensionärerna liknar alltmer genomsnittet av befolkningen medan många 20- och 30-talister inte är lika intresserade av att använda internet.

Betydligt fler av pensionärerna har tillgång till internet hemma än som faktiskt använder det. Bland de yngre pensionärerna (upp till 75 år) är det nio av tio som har internet medan åtta av tio använder det. Nästan hälften av svenskar över 75 år har tillgång till internet hemma, men bara var tredje använder det.

De äldsta står helt utanför den mobila internetvärlden

De äldre pensionärerna, över 75 år, står nästan helt utanför den mobila internetvärlden. De har mobiler för att ringa och skicka sms med, men de kopplar inte upp sig till internet via surfplattor eller smartmobiler. Bland de yngre pensionärerna har spridningen dock tagit fart både för surfplattor (11 till 30%) och smartmobiler (24 till 34%). Det rör i första hand de välbärgade 40-talisterna. Det är dubbelt så vanligt att de rika, jämfört med övriga, har tillgång till en surfplatta eller smartmobil.

Många är ointresserade av internet

Den vanligaste anledningen till att pensionärer inte använder internet är helt enkelt att de inte är intresserade. 63 procent uppger att de inte har intresse, 23 procent att tekniken är för krånglig och övriga att de inte har tid, det är för dyrt, de saknar uppkoppling eller har funktionshinder.

Bland de pensionärer som använder internet är det dock hela 70 procent som gör det dagligen, i jämförelse med 86 procent av befolkningen. Den genomsnittlige användaren lägger 13 timmar på internet i hemmet i veckan jämfört med 8 för yngre pensionärer och 7 för de äldsta användarna.

Läs mer

Rapporten Pensionärerna och internet 2014 finns som webbversion! På www.poi2014.se går det att söka och sortera statistik på olika ämnen och dela diagram från rapporten. Givetvis kan rapporten även läsas som pdf.

Pamela Davidsson berättar mer om rapporten i ett inlägg på .SE-bloggen.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

  • David 18 september 2015, kl 15.36

    Eller är det så att de som surfar blir äldre och äldre?

    Svara