Artiklar

Problemen minskar men hälften har drabbats

Andelen som har drabbats av problem någon gång det senaste halvåret när de har varit uppkopplade mot Internet har minskat med 6 procentenheter sedan föregående två år. Främst är det andelen som har drabbats av SPAM som minskat från 46% till 38%. Dock uppger hälften att de fortfarande har drabbats av problem. Framför allt handlar det fortsatt om SPAM (38%), Virus (24%) och/eller Spyware (18%).
Av befolkningen 16-20 år uppger 43% att de drabbats av virus trots att 70% i samma ålder använder ett antivirusprogram.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.