Skillnader i användning av internet hemma och i skolan

barn_mobil_skola

I stort sett alla skolelever använder internet regelbundet hemma. Äldre elever är flitigare men redan bland elvaåringarna är 80 procent uppkopplade varje dag. Det visar nya siffror från .SE, Stiftelsen för internetinfrastruktur.

De elever som börjar skolan är aktiva internetanvändare och har god tillgång till uppkopplade prylar i hemmet. Av mellanstadieeleverna är det 71 procent som har en egen dator hemma, 87 procent av högstadieeleverna och 94 procent av gymnasieeleverna. Vidare är det 58 procent av mellanstadieeleverna som har en egen surfplatta, av högstadieeleverna är det färre, 37 procent, som har en egen surfplatta och på gymnasiet är det 25 procent som har en egen surfplatta. Däremot är det drygt 70 procent eller fler av eleverna som har tillgång till en surfplatta i hushållet och som använder den även om de inte har en egen. Detta visar siffror från rapporten Eleverna och internet 2014, som tagits fram av Internetstatistik och Webbstjärnan.utrustning_skolan

Internetaccess inte vardag

Nästan alla elever har en smartmobil, andelen på mellanstadiet är 96 procent, på högstadiet och gymnasiet är det 98 procent som har en smartmobil och flertalet av dem använder internet i mobilen flera gånger dagligen. Det är endast 17 procent av mellanstadieeleverna har tillgång till en egen dator i skolan och 34 procent har tillgång till en datorsal. 61 procent kan koppla upp sig via wifi, men skoluppgifter som kräver internetaccess är fortfarande inte vardag, endast 51 procent av eleverna i mellanstadiet får regelbundet, en gång i veckan eller oftare, skoluppgifter som kräver internet. Drygt en tredjedel av högstadieeleverna har egen dator i skolan, hälften har tillgång till en datorsal och 81 procent har wifi i skolan.

utrustning_hemmet

Konsumera medier

I årets undersökning ser vi att elever anser sig vara mindre kunniga om datorer än vid förra årets undersökning, en förklaring skulle kunna vara att elever använder mer mobila enheter än tidigare och att datorn inte är den enhet som används för att nå internet. Det elever främst använder internet till är att konsumera medier, som att titta på film på Youtube och lyssna på musik, eller söka fakta eller söka förklaringar på ord och begrepp.

Mobilen i skolarbete

Skillnaderna i användning av internet i hemmet och i skolan är stor, i hemmet används datorer ofta och regelbundet, i skolan uppger elever att de använder internet lika mycket för att göra skolarbete som för att göra annat. Alltså när elever använder internet i skolan används internet lika mycket till annat som till skolarbete.

Det vi också ser är att elever har och använder mobiler för att koppla upp sig på internet regelbundet, men det är oklart om och hur mobilen används för skolarbete. Det elever uppger är att de använder mobilen främst för fritidsaktiviteter, men vi vet att mobilen även är ett verktyg för att till exempel söka fakta, som är en aktivitet som förknippas med skolarbete. Med tanke på att en majoritet av eleverna i skolan har tillgång till mobiler skulle den kunna vara en enhet som används i sko-lan och för skolarbete, men det är inget vi kan se i vår undersökning.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.