Artiklar

Stora generationsskillnader i användningen av sociala och traditionella medier online

Som vi tidigare sett i Mediebarometer 2009 är sociala medier lika stort som traditionella medier på internet bland svenskar 9-79 år. Drygt en fjärdedel (26 procent) av svenskarna använder sociala medier en genomsnittlig dag. En lika stor andel tar del av traditionella medier online under en vanlig dag.

Men i Internetbarometer 2009, ser vi att skillnaden mellan socala och traditionella medier på internet skiljer sig kraftigt i olika åldersgrupper.

Till exempel är det nästan två tredjedelar (64 procent) av ungdomarna i åldern 15-24 år som använder sociala medier en genomsnittlig dag. Samtidigt är andelen användare av traditionella medier på internet knappt hälften så stor i denna åldersgrupp; 31 procent.

sociala och traditionella medier onlineBland de äldre är det fler som tar del traditionella medier än sociala medier. I gruppen 65-79 år är det endast 4 procent som använder sociala medier en genomsnittlig dag. Motsvarande siffra för traditionella medier på internet i denna åldersgrupp är 13 procent.

Med sociala medier avses i Internetbarometer sociala nätverk, community, diskussionsforum, chatgrupp eller blogg. Med traditionella medier på internet avses morgontidning, kvällstidning, tidskrifter, radio eller TV.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.