Artiklar

Stora skillnader i internetanvändningen mellan olika generationer

Användningen av internet skiljer sig en hel del mellan olika åldersgrupper. T ex när det gäller användningen av sociala medier* och e-post.

Enligt Internetbarometer 2008 från Nordicom ägnar sig de äldre i större utsträckning än yngre åt e-post. Sex av tio internetanvändare i åldern 65-79 år använder e-post en genomsnittlig dag. Bland de yngsta, 9-14 år, är motsvarande andel endast 10 procent. Bland samtliga internetanvändare använder 51 procent e-post en vanlig dag.

De yngre är däremot flitigast när det gäller sociala medier. Bland ungdomar 15-24 år som använder internet, ägnar sig hela två tredjedelar (66 procent) åt sociala medier en genomsnittlig dag. Även bland de yngsta användarna 9-14 år är användningen hög (62 procent). Bland samtliga internetanvändare är det 28 procent som använder sociala medier en genomsnittlig dag.

*) Med sociala medier avses i Internetbarometern messenger, socialt nätverk/community/diskussionsforum/chatgrupp eller blogg.

sociala medier & e-post

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • Ludwig Jonsson 6 oktober 2009, kl 13.36

  Intressant statistik! Men gäller det i allmänhet eller i synnerhet svenskar?

  Vore intressant att se vilka sociala medier som används också och även en åldersfördelning där.

  Svara
 • Lars Tong Strömberg 28 oktober 2009, kl 22.09

  En enkel tolkning: När man kommer ut i arbetslivet är email trots allt den dominerande kommunikationsformen…

  Svara
 • Pia Solberg 25 januari 2011, kl 15.50

  Hur ser den jobbmässiga användningen ut?

  Svara
 • Elisabeth Hammam 20 november 2011, kl 09.28

  2008 – års siffror på ett fält som detta!;D
  Vill bidra till att slå ett hål i tron på att unga inte använder mail: mina ungdomar säger: skicka en mail…

  Svara
 • Elisabeth Hammam 20 november 2011, kl 10.28

  2008 – års siffror på ett fält som detta!;D
  Vill bidra till att slå ett hål i tron på att unga inte använder mail: mina ungdomar säger: skicka en mail…

  Svara