Artiklar • ,

Svenskarna och Youtube

Youtube10

I morgon, den 14 februari, fyller Youtube tio år. För att fira har vi gjort en djupdykning i våra data och bjuder på unika siffror om de svenska Youtubeanvändarna.

82 procent av alla internetanvändare tittar på Youtube. Nästan hälften (46 procent) gör det varje vecka och 18 procent gör det dagligen.

Det är lite vanligare att män tittar på Youtube. Totalt är det 84 procent av männen som gör det någon gång mot 78 procent av kvinnorna. När det kommer till dagligt tittande är det dubbelt så vanligt att männen gör det (24 procent) mot att kvinnor gör det (12 procent).

Youtubeanvändningen är dock mest av allt knutet till ålder. Ju yngre åldersgrupp desto större andel som ser på Youtube både dagligen, varje vecka och över huvud taget. Så gott som alla män i tonåren (12-18 år) har tittat på Youtube.

Bland dem över 76 år finns inga dagliga Youtubeanvändare, de föredrar fortfarande att titta på traditionell tv vilket de gör över 18 timmar per vecka.

Vad kan vi mer säga om Youtubeanvändaren?

Sett till födelseland är det såväl högre användning (93 procent) som daglig användning (31 procent) bland de som är födda utanför Norden. Det gäller för både kvinnor och män. De som är födda i övriga Norden är däremot mindre benägna att använda Youtube, 69 procent gör det någon gång, 11 procent dagligen.

Det är ingen större skillnad i Youtubeanvändning bland de som bor i stad respektive landsbygd.

Det är fler sammanboende (86 procent) som använder Youtube än ensamstående (84 procent) eller gifta (76 procent). Bland de ensamstående finns det däremot fler dagliga användare (25 procent) i jämförelse med sammanboende (14 procent) och gifta (8 procent).

Ser man till utbildningsbakgrund så är det allra vanligast att titta på Youtube någon gång bland de som är högskolestuderande (85 procent). Dagligt användande är däremot vanligast bland gymnasiestudenter (21 procent).

Ser man till yrkesgrupp är det ingen större skillnad förutom att det bland jordbrukare är en betydligt lägra andel som använder Youtube (57 procent).

Aktiva på internet

Nästan hälften av de som använder Youtube (48 procent) brukar posta innehåll som de själva har gjort. Totalt av alla internetanvändare är det 42 procent som postar eget innehåll och av de internetanvändare som inte använder Youtube är det endast 12 procent som postar eget innehåll på internet.

Mer än hälften av de som använder Youtube (56 procent) skickar vidare eller delar länkar. Totalt av alla internetanvändare är det 49 procent som skickar vidare eller delar länkar. Av de internetanvändare som inte använder Youtube är det 19 procent som delar eller skickar vidare länkar.

Allmänt förtjusta i film och tv online

De som tittar på Youtube tittar på tv-kanalernas playtjänster i nästan dubbelt så stor utsträckning som de som inte tittar på Youtube. 69 procent av Youtubeanvändarna kollar på någon playtjänst jämfört med 38 procent av övriga.

32 procent av de som tittar på Youtube betalar eller prenumererar även för att titta på film via internet. Bland dem som inte använder Youtube är motsvarande siffra endast 10 procent.

De som tittar på Youtube använder också i högre grad fildelningstjänster som Bit torrent och Pirate Bay (26 procent för Youtubeanvändarna mot 3 procent av de som inte tittar på Youtube).

Flitiga användare av andra tjänster

76 procent av Youtubeanvändarna är även på Facebook. Av de som inte använder Youtube är 34 procent på Facebook. Genomsnittet för alla internetanvändare är 68 procent.

67 procent av Youtubeanvändarna använder även Spotify. Av de som inte använder Youtube är det 17 procent som använder Spotify. Genomsnittet för alla internetanvändare är 58 procent.

32 procent av Youtubeanvändarna använder även Instagram. Av de som inte använder Youtube är det 8 procent som använder Instagram. Genomsnittet för alla internetanvändare är 28 procent.

23 procent av Youtubeanvändarna är även på Twitter. Av de som inte använder Youtube är endast 4 procent på Twitter. Genomsnittet för alla internetanvändare är 19 procent.

Vill du ha mer?

I .SE:s Internetmuseum kan du läsa mer om Youtubes födelse 2005 samt se det allra första videoklippet som publicerades.

Givetvis har .SE även en egen Youtube-kanal, där hittar du bland annat filmer från Internetdagarna, Webbstjärnan och den illustrerade berättelsen Internet – så funkar det!

Foto: YouTube studio Tokyo av Fumi Yamazaki, CC BY-NC-SA 2.0.

Använder YoutubeNågon gångVarje veckaDagligen
Alla internetanvändare82%46%18%
Män84%56%24%
Kvinnor78%36%12%
Utbildning
Grundskola60%25%13%
Gymnasiestuderande76%43%21%
Studentexamen/Yrkesutbildning80%45%16%
Högskolestuderande85%47%15%
Högskoleexamen84%42%12%
Yrke
Tjänstemän80%41%13%
Arbetare80%44%16%
Jordbrukare57%14%14%
Företagare80%50%14%
Födelseland
Sverige81%46%18%
Norden, utom Sverige69%25%11%
Utanför Norden93%63%31%
Bostadsort
Stad82%48%19%
Landsbygd80%43%16%
Civilstånd
Ensamstående84%54%25%
Sammanboende86%46%14%
Gift76%33%8%
Änka/änkeman33%12%3%
Frånskild79%35%9%
Bor hos föräldrar97%85%47%
Ålder
12-15 år99%88%56%
16-18 år95%80%50%
19-25 år96%81%40%
26-35 år95%66%27%
36-45 år92%46%13%
46-55 år84%35%5%
56-65 år68%22%3%
66-75 år45%11%2%
76 år och uppåt23%4%0%

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.