Artiklar

Sverige topprankat som bredbandsland

I ett internationellt perspektiv har den snabba spridningen av bredband under senare år fört upp Sverige till en framskjuten position som ett bredbandsland. Under många år befann sig Sverige långt efter, särskilt i jämförelse med en del asiatiska länder. I en internationell studie som gjordes i 11 länder på situationen 2007 (World Internet Project) så ligger Sverige tvåa med 88% av Internetanvändarna som har tillgång till bredband. Macao ligger i topp med 97%. Av de studerade länderna ligger Columbia i botten med en bredbandspenetration bland Internetanvändarna på 55%.Motsvarande siffra för USA är 71%. Notera att Storbritanien skiljer ut sig med tämligen hög andel mobilt bredband, 20%.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.