Artiklar

Tid och kunskap största hindren för ökad internetanvändning

I undersökningen "Svenskarna och Internet 2009" från World Internet Institute, ställdes frågan om man skulle vilja använda internet mer än vad man gör idag. Bland samtliga internetanvändare svarade 8 procent "ja".

Andelen som vill använda internet mer än vad man gör idag är störst bland äldre kvinnor, 55 år eller äldre. T ex vill nästan var fjärde (24 procent) kvinna som använder internet i åldern 66-75 år använda Internet mer. Det ska jämföras med knappt hälften (9 procent) av männen som använder internet i samma åldersgrupp.Andel som vill använda Internet mer än vad man gör idag

Vad är då hindren bland de som vill använda internet mer? Framförallt är det tid och kunskap som hindrar mer användning. 30 procent av de som skulle vilja använda internet mer anger tidsskäl och 17 procent säger att de saknar tillräcklig kunskap.

Vilka hinder för att använda Internet mer

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.