Artiklar

Tiden på webben fortsätter att öka

År 2000 var användarna en genomsnittlig dag 65 minuter ute på webben. År 2007 var motsvarande siffra 96 minuter. Således en ökning med ca 50 %. I den senaste mätningen från Nordicom ser vi att tiden på webben fortsätter att öka. Siffran för år 2008 är 101 minuter. En ökning med 5%.
Notera att det skiljer mellan män och kvinnor. Äldre, lågutbildade och kvinnor uppger kortare tid på webben än män, unga och högutbildade.
Längst användningstid hittar vi i åldergruppen 15-24 år. Två timmar och 21 minuter en genomsnittlig dag.

Användartid bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag år 2008, (minuter)

Mediebarometern 2009, Nordicom

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.