Artiklar

Tiden vid nätet har ökat 50 procent sedan år 2000

Tiden vid nätet har ökat 50 procent sedan år 2000
När det gäller användningstiden för olika medier visar statistiken att en genomsnittlig dag år 2000 satt användarna 65 minuter vid Internet. Motsvarande siffra för år 2007 är 96 minuter. Således en ökning med ca 50 %..
Vid en jämförelse mellan Internetanvändare och ej Internetanvändare ser vi att TV-tittandet
stort sett stått still. År 2000 tillbringade Internetanvändarna 92 minuter framför TV:n, år 2007 är motsvarande siffra 93 minuter. De som ej använder Internet var TV-tittandet år 2000, 111 minuter, år 2007, 110 minuter.
Notera också att tiden för att lyssna på CD minskar i båda grupperna.
För Internetanvändarna har antalet minuter för CD-lyssning minskat från 32 till 19 mellan åren 2000 och 2007. Motsvarande siffror för ej Internetanvändare är 20 respektive 13. Förmodligen ett utslag av andra format som kommit in i bilden, tex. Mp3.

Nordicom 2008

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.