Artiklar

Tio procent vill inte ha eller saknar behov av nätet

Av de tillfrågade 16-74 år svarar 5% att de inte har behov av Internet och 5% uppger att de inte alls vill ha Internet. Drygt 5% uppger att orsaken till att de inte har Internet hemma är att uppkopplingen eller utrustningen är för dyr. Med andra ord torde det finnas fog för uppfattningen att uppkopplingen mot Internet idag i första hand inte är en ekonomisk fråga, åtminstone sett över hela befolkningen.
När det gäller spridningen mellan olika åldersgrupper som står utanför Internetsamhället ser vi att drygt 85% av de över 76 år står utanför medan 8% i åldergsruppen 16-24 står utanför.

Andel personer 2008 som INTE har tillgång till Internet hemma efter orsak

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.