Artiklar

TV var snabbare än internet

Jämfört med televisionen på 50-talet så tar det längre tid för internet att sprida sig. Fem år efter televisionens introduktion (1956) hade 50% av befolkningen skaffat sig TV, medan endast 15% hade tillgång till internet 5 år efter introduktionen (1993). Ännu snabbare spred sig ny teknik när TV2 infördes. På några få år hade 90% av befolkningen skaffat sig den nya tillsatsen och den nya antenn som krävdes. För televisionens del tog det tio år innan nästan 90% hade skaffat sig tillgång till TV. Efter tio år har 65% tillgång till internet, och det dröjer kanske tjugofem år innan 90% av befolkningen har internettillgång.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.