Artiklar

Två av tre hushåll i Europa har tillgång till internet

Två tredjedelar (65 procent) av hushållen inom EU har idag tillgång till internet, enligt siffror från Eurostat. Det är en ökning med 8 procent jämfört med 2008, då internetpenetrationen var 60 procent. Samtidigt ser vi att andelen snabba uppkopplingar ökar, allt fler av de som har internet har det via bredband. De senaste siffrorna visar att 56 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling.

Internet- och bredbandspenetration i EU-27, 2004-2009

Ladda ner högupplöst bild av diagram

Skillnaderna mellan olika länder inom Europa är stor. Högst internetpenetration har Nederländerna och Sverige toppar när det gäller bredbandspenetration. Sämst till inom EU ligger Bulgarien, Rumänien och Grekland, både när det gäller internet- och bredbandspenetration.

I diagrammet nedan visas andel hushåll med bredband och andel hushåll med tillgång till internet. I hela EU har 65 procent av hushållen tillgång till internet och 56 procent av hushållen har bredband. Det betyder att 86 procent av de som har internet har bredband (den nedre linjen i diagrammet motsvarar detta förhållande).  Bulgarien, som har lägst internetpenetration (30 procent) inom EU, har en bredbandspenetration på 26 procent. Andelen bredbandsuppkopplade hushåll bland de som har internet ligger på samma nivå som hela EU.

Diagrammet visar att Rumänien har betydlligt lägre bredbandspenetration i förhållande till internetpenetrationen. Även Italien och Slovakien ligger sämre till än hela EU när det gäller andel snabba uppkopplingar bland de hushåll som har internet.

Internet- och bredbandspenetration i EU-27 per land, 2009

Ladda ner högupplöst bild av diagram

Bland de länder där nästan alla som har internet har bredband hittar vi Estland och Malta. På Malta ligger internet- och bredbandspenetrationen på 64 respektive 63 procent. För Estland är internetpenetrationen 63 procent och bredbandspenetrationen 62 procent. Den övre linjen motsvarar om samtliga med tilgång till internet skulle ha bredbandsuppkoppling. Även Finland, Danmark och Sverige ligger högt, med en stor bredbandspenetration i förhållande till internetpenetrationen.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.