Artiklar

Två timmar om dagen

Enligt Nordicoms undersökning Mediebarometer 2010, ägnar den genomsnittlige internetanvändaren nästan två timmar (119 minuter) åt nätet en vanlig dag. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2009, då den genomsnittliga användartiden låg på 106 minuter om dagen. Under de 5 senaste åren har användartiden ökat med 59 procent.

Användningstid internet bland användare - diagram

Internetanvändare i åldern 15-24 år är de som ägnar mest tid åt Internet. En genomsnittlig dag är deras användningstid 2 timmar och 47 minuter (167 minuter). Det är också denna åldersgrupp som har ökat sin användningstid mest under de senaste fem åren. Sedan 2005 har tiden nästan fördubblats, från 85 minuter 2005 till 167 minuter 2010. Det kan jämföras med en ökning på 59 procent bland samtliga internetanvändare 9-79 år.

Men under det senaste året har den största ökningen skett i åldersgruppen 25-44 år. Sedan 2009 har användartiden ökat med 27 procent. Även gruppen 45-64 år ökar i högre takt än hela befolkningen, upp 16 procent sedan 2009. Bland samtliga internetanvändare ökade den genomsnittliga användartiden med 12 procent under samma period.

Internettid 2010 per åldersgrupp - diagram

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.