Artiklar

Ungdomarna, dagligen mer än 2 timmar på webben

En genomsnittlig dag tillbringar åldersgruppen 15-24 år 128 minuter på Internet. Föga överraskande följt av de kommande åldersgrupperna 25-44 år 104 minuter, 45-64 år 85 minuter. Sett  över hela befolkningen så använder vi 96 minuter per dag till Internet, männen 105 minuter, kvinnorna 83 minuter.
En jämförelse knappt tio år tillbaka i tiden visar på hur Internet klättrat in i svenskens dagliga liv. År 1998  var 15-24 åringarna 38 minuter på webben, 25-44 år 61 minuter och 45-64 år 45 minuter. Totalt år 1998 så var svenskarna 50 minuter ute på nätet en genomsnittlig dag.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.