Artiklar

Ungdomarna tar över webben

När Internet introducerades i mitten på 90-talet var det, förutom studenter och teknikintresserade, de förvärvsarbetande unga och medelålders, som skaffade sig tillgång till Internet. Internet var ännu inte något för barn och ungdomar. Men när den tidiga majoriteten, dit många barnfamiljer hörde, i slutet av 90-talet kopplade upp sig på Internet började också ungdomar använda Internet. År 2000 var det medelålders mellan 35 och 55 år som dominerade bland Internetanvändarna.
Idag har nästan alla unga svenskar tillgång till Internet i hemmet. Endast några få procent står utan tillgång. Sedan sjunker tillgången något med åldern fram till pensionsåldern. Därefter avtar tillgången snabbt. Bland de yngre pensionärerna har 56% tillgång till Internet medan detsamma gäller för drygt 20% av de äldre pensionärerna. Här, bland de äldsta, har ökningen varit mycket liten, om någon, under senare år. Jämför vi situationen 2008 med föregående år kan vi se att nästan alla nya Internetanvändare kommer från de yngre åldersgrupperna. Det är här ”suget” efter Internet är som störst idag.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.