Artiklar

Vart femte företag har försäljning via e-handel

Vart femte företag, med 10 anställda eller fler, hade försäljning via e-handel* 2008, enligt SCB:s rapport "Företagens användning av IT 2009". Andelen som bedriver e-handel är drygt 50 procent bland de största företagen, dvs de med 250 eller fler anställda. Bland företag med 50-249 anställda är andelen 29 procent och bland företag med 10-49 anställda är andelen 20 procent. Frågor om e-handel ställdes inte till de minsta företagen med 1-9 anställda.

e-handel bland företag

Ladda ner högupplöst bild av diagram

Enligt e-barometern från Handelns Utredningsinstitut (HUI) växer e-handeln. Under 2009 omsatte detaljhandelns e-handel mot konsumenter 22,1 miljarder kronor, en tillväxt med 8,1 procent sedan 2008. I desa siffrorna ingår ej resor, tjänster, bilar etc.

e-handelns omsättning, Detaljhandelsvaror mot konsument

Ladda ner högupplöst bild av diagram

E-handeln står fortfarande för en liten del av den totala detaljhandeln. Under 2009 uppgick e-handeln till 4,2 procent av detaljhandelns totala omsättning.

*) Med elektronisk handel avser SCB beställningar av varor eller tjänster via Internet eller via andra datornätverk. Beställning kan ske via en hemsida eller via automatiserat informationsutbyte. Det finns inget krav på att betalning eller leverans ska ske elektroniskt för att det ska betraktas som e-handel. Beställningar via manuellt skriven e-post räknas inte som e- handel.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.