Nyheter

Återkoppling kommentarer SOI 2011

Stort tack för alla mycket värdefulla synpunkter som kommit här och via alla andra kanaler. Jag försöker göra ett samlat inlägg som ger feedback på så många av kommentarerna som möjligt. Lite opersonligt och korthugget men effektivt ☺. Framöver ska jag se till att ha möjlighet till trådade diskussioner.

När det gäller Internetanvändning finns det så otroligt mycket spännande att fråga om. Tyvärr så begränsar längden på intervjuerna hur mycket vi kan ta med. Vi måste därför prioritera och även om många av de förslag som kommer in borde resultera i nya frågor i studien, så måste vi tyvärr skjuta en del av dem framåt till kommande studier.

Så, till kommentarerna,

Mobil och plattor

Vi gör viss uppdelning mellan surfande i dator, mobil och från surfplatta (iPad mfl.). Vi frågar för alla de olika specifikt om frekvens på den totala användningen av respektive enhet men delar endast upp vilka tjänster man använder på mobil och total användning. Ang surfplattor kommer vi att fråga om man har en och hur ofta man använder sig av den. Vi avvaktar något med mera detaljerade frågor om när, var och hur man använder den då vi antar att gruppen av användare fortfarande är ganska liten. Troligen är det aktuellt som eget fördjupningsområde framöver.

När det gäller mobil så frågar vi ganska detaljerat om vad man använder för Internettjänster redan idag. Vi kommer att lägga in frågor relaterat till om man har laddat ned och installerat appar. Jag såg att PEW hade ställt flera frågor om appar, men vi kommer nog att nöja oss med att fråga hur ofta eller hur många gånger man laddat ned och installerat i år. Vi frågar om radiolyssning både generellt och specifikt via mobil.

Streaming vs. download av musik

Avseende nedladdning vs. streaming av musik har vi tyvärr en fråga som slår ihop de båda. Vi har haft diskussioner om det vid flera tillfällen. Här är vi styrda till World Internet Projects common questions, dvs vi kan inte dela på den utan måste i sådana fall ställa extra fördjupningsfrågor för att täcka upp de båda. En svårighet som uppstår vid uppdelning är definition av streaming vs. nedladdning. Inga svårigheter i sig men att få respondenten att förstå kan bli lite knivigt. Vi försöker lägga till extra frågor som tex. anvdäner du någon abonemangstjänst där man betalar per månad för musik, använder du tjänster där man köper enskilda låtar/album för nedladdning, använder du fildelning osv. Alla dessa frågor sammantaget bör ge en hyfsad bild även om det finns lite kvar. Vi kommer att fråga specifikt om tjänsten spotify i år.

Säkerhet och backup mm

Vi hade planerat för att lägga säkerhet som ett fördjupningsområde i år men SCB använde det i sin 2010 års studie så vi känner att det nu släppts en hel del färsk statistik om virus, spam, brandvägg, backup, bedrägeri mm.

Handel och kreditkort

Hur Internetanvändningen kompletterar eller ersätter hela eller delar av köpprocessen är klart intressant. Vi har vi ställt lite olika sådana frågor vid tidigare tillfällen men det var något år sedan. Jag tror inte vi kommer att följa upp speciellt mycket på e-handel i år men det är ett område vi kontinuerligt återkommer till.

Vi frågar om oro för kreditkort på nätet, har tidigare frågat på vilket sätt man betalar men inte specifikt om man haft problem med att genomföra en betalning. Vi har frågat om många andra typer av Internetrelaterade problem över tid men som sagt inte detta. Jag tror det är intressant oavsett betalningsform här, dvs. en generell fråga om hur ofta man råkar ut för problem när man ska betala på Internet som sedan går att fördjupa på olika sätt. Vilket betalningssätt är det som orsakar problemen, leder det till att man inte kan genomföra köpet osv. Det är en intressant fråga som bör ställas. Ska se om vi får in den redan i år men jag tror det är för kort om tid att få till den på ett bra sätt till årets undersökning.

Betalningsvilja är ett område vi kontinuerligt har med ett par frågor på men här skulle man gärna göra en djupdykning. Tyvärr så kommer det inte att bli i år. Jag gick igenom intressanta resultat från PEW här om veckan. Här kan man hitta flera intressanta frågeställningar där vi automatiskt kan jämföra med USA via PEW.

Sociala media

Vi frågar sedan tidigare om man statusuppdaterar. Vi resonerade kring om vi skulle fråga efter microbloggar men tror inte begreppet är tillräckligt allmänt känt. I år kommer vi (för första gången) att fråga specifikt om ett antal tjänster/webbplatser där Twitter är en av dem (andra är Google, Facebook, Wikipedia, Spotify, Youtube, Svtplay, Blocket). Vi har tidigare hållit hårt på att inte fokusera på varumärken av olika skäl men valt att delvis frångå det då vissa siter är så pass intressanta i sig.

När det gäller bloggar så kommer vi även i år att fråga om man läser bloggar, om man själv bloggar och till de som inte gör det frågar vi om de tidigare gjort det. Här skulle en longitudinell analys vara värdefull för att titta på just hur man börjar och slutar göra olika Internetaktiviteter. Jag tror bloggande kan vara en sådan aktivitet som kommer och går för vissa.

Internet på arbetsplatsen

Användningen av Internet på arbetsplatsen är något som vi haft enstaka frågor på över tid men inte i någon större utsträckning. Det är absolut intressant men vi har fokuserat mera på användning för privata ändamål så här långt. Då vi har utrymmes brist i det årligen åretkommande formuläret så måste vi tyvärr avgränsa det från våra stående områden. Jag tycker däremot att det är intressant som ett fördjupningsområde vid tillfälle, antingen i nästa studie eller eventuellt med hjälp av en webbpanelsundersökning under 2011.

Öppet Internet

Frågor gällande huruvida ”makten” över Internet flyttas över från användarna till andra aktörer och om det gör Internet mindre öppet är aktuellt och viktigt. Flera aspekter av detta är givetvis svårt att fånga i en användarstudie men vissa vinklar täcker vi in genom frågor om yttrandefrihet och integritet.

Ok, det summerade de flesta av de frågor och synpunkter som inkommit. Den här veckan spikar vi formuläret och datainsamlingen startar om två veckor.

/Janne

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • chris Jangelöv 20 april 2011, kl 23.15

  Oj då, hade missat.
  Jag tycker det vore mycket intressant att få värden på hur mycket man håller koll på sina sociala ytor (Facebook och Twitter) på arbetstid. Om man de facto använder dem för att skapa nytta i sin arbetsdag eller om det ”bara” är privata kommunikation man håller igång. Att fördela på åldrar och kön ger en viss info om generationskultur men det vore mycket intressant att kunna koppla till olika branscher eller arbetsuppgifter.

  Svara
 • Janne Elvelid 21 april 2011, kl 07.25

  Ja, ett område jag också anser vara mycket intressant idag. Både ur ett individuellt och ett organisatoriskt perspektiv. Då det finns så pass mycket här så tvingades vi tyvärr att skjuta på det så länge men det kommer att komma.

  Svara