Nyheter

fokusområde: e-hälsa

Tack till alla er som skickat in förslag och idéer om vad vi bör ha med för områden och frågeställningar i Svenskarna och Internet 2010! Det har kommit in massor. Vi hinner tyvärr inte besvara alla individuellt men vi läser och tar intryck av alla.

Vi kommer i år ha tre tydliga fokusområden i studien utöver alla de områden vi frågar om löpande. Det är för året 1. e-hälsa, 2. geografisk information och 3. personlig integritet. Vi är inte helt klara med de exakta formuleringarna än men det börjar närma sig.

Här är våra nuvarande tankar kring området e-hälsa. Frågorna är inte färdigformulerade ännu vilket gör att det kan finnas vilka språkfel i dem.

 • Hur skulle du bedöma din egen hälsa? Ange på en skala från 1 till 5 där 1 innebär mycket dålig och 5 innebär mycket bra. Kom ihåg att du kan uppge alla siffror på skalan.
 • Hur ofta, om någonsin, använder du dig av telefonservice för att hämta information om en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem relaterat till din egen eller någon annans hälsa.
 • Hur stor del av gångerna som du behöver information om en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem, använder du dig av följande källor? aldrig, ibland, ofta, alltid
 • Besöka läkare eller vårdinrättning (besöket och fysiska mötet är viktigt)
 • Prata med vänner och bekanta (kanalen är oviktig, det är gruppen som är viktig)
 • Ringa telefonupplysningen (viktigt med fenomenet i sig)
 • Internet (inte viktigt var, till vilken avsändare osv.)
 • Annat(?)
 • (som alternativ till fråga nr 3) Hur viktiga är följande informationskällor för dig, när det gäller information om en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig, 5 betyder mycket viktig och 3 betyder att det är en varken viktig eller oviktig.
 • Besöka läkare eller vårdinrättning (besöket och fysiska mötet är viktigt)
 • Prata med vänner och bekanta (kanalen är oviktig, det är gruppen som är viktig)
 • Ringa telefonupplysningen (viktigt med fenomenet i sig)
 • Internet (inte viktigt var, till vilken avsändare osv.)
 • Annat(?)
 • Hur ofta, om någonsin, använder du dig av Internet för att hämta information om tillgängliga vårdtjänster och läkemedel. Som tex. apoteket och vårdcentralens öppettider, kontaktuppgifter och liknande.
 • Hur nöjd är du med informationen om tillgängliga vårdtjänster och läkemedel på Internet Svara på en skala från 1 - 5 där 1 innebär att du är mycket missnöjd och 5 innebär att du är mycket nöjd.
 • Hur ofta, om någonsin, använder du Internet kommunikation med läkare och vårdinrättningar eller använda olika former av e-tjänster? Tex. boka tid med läkare.
 • Hur ofta, om någonsin, använder du dig av Internet för att söka information om en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem relaterat till din egen eller någon annans hälsa?
 • Var på Internet vänder du dig i första hand, för att hitta information om en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem? allmän sökmotor, en eller flera specifika webbplatser, annat
 • Vilken eller vilka webbplatser besöker du för att hitta information om en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem? (öppen fråga)
 • Brukar du posta frågor och inlägg om särskilda sjukdomar och medicinska problem i öppna nätverk och forum på Internet där andra användare kan läsa och svara? aldrig, ibland, ofta, alltid
 • Hur nöjd är du med informationen om sjukdomar och medicinska problem på Internet? Svara på en skala från 1 - 5 där 1 innebär att du är mycket missnöjd och 5 innebär att du är mycket nöjd.
 • Hur mycket av informationen på Internet om särskilda sjukdomar och medicinska problem, tror du att man kan lita på? inget, en del, ca hälften, det mesta, allt

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.