Hjälp oss med frågor till Svenskarna och internet 2013

 

Vad vill du veta om svenskarnas internetanvändning?! Nu är det dags att formulera frågeställningar, hypoteser och slutligen ett konkret frågeformulär för studien Svenskarna och internet 2013. För att skapa en så relevant och intressant undersökning som möjligt hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att berätta vad du tycker är intressant gällande svenska folkets internetanvändning.

Har du förslag på ett temaområde vi bör fördjupa oss i? Någon ny trend vi bara inte får missa? Något du kanske saknat i tidigare rapporter? Det kan vara allt från generella ämnesförslag till detaljerade enkätfrågor. Alla förslag är välkomna!

Det är inte länge sen vi publicerade 2012 års rapport som baseras på den årliga datainsamlingen. Vi har nyligen också publicerat en uppskattad interaktiv infografik baserat på en liten del av alla resultat från studien.

Datainsamling startar i februari 2013

Undersökningen består av närmare 3000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning. Datainsamlingen för 2013 startar i februari och formuläret ska färdigställas och testas under januari. Är du intresserad av metodik finns den dokumenterad i respektive års rapport.

Vårt frågeformulär innehåller lite olika delar. En relativt stor del utgörs av de så kallade World Internet Project (WIP) Common Questions. Detta är kärnan i det internationella samarbetet inom WIP och det krävs att dessa ställs minst vartannat år, för att man skall kunna vara en del av projektet och få ta del av de övriga ländernas undersökningsdata.

Vidare så har vi sedan våra ”egna” svenska frågor som delvis är fasta och delvis varierar från år till år. Här försöker vi hitta tematiska fördjupningar i kombination med äldre frågor som skapar trenddata över tid. Du kan ladda ner frågeformulären från tidigare undersökningar.

Så, har ni tankar och idéer om hur vi kan skapa en så bra och relevant studie som möjligt, lämna kommentarer här på bloggen, prata med oss på Facebook eller Twitter (@inetstats).

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • Roger Elverskog 30 november 2012, kl 16.09

  Hur mycket betyder Google i vardagen? Kan man sätta ett ekonomiskt värde för ämnesområdet sök för dels privatlivet, dels för arbetslivet i förhållande till hur mycket tid det sparar som verktyg betraktat?
  Kan man till och med bedöma den samhällsekonomiska nyttan jämfört med t ex telefoni och nyhetsmedier?

  Svara
 • Karin Guldbrand 3 december 2012, kl 09.42

  Hur stor andel lägger användarna på att läsa respektive fylla i uppgifter i mobila apparater jämfört med hur det ser ut för datorer?

  Svara
 • Laine Västrik 3 december 2012, kl 13.00

  Finns det regionala avvikelser när det gäller internetanvändande? Eller skillnader mellan olika storlek på kommunen?

  Svara
 • Jenny Birkestad 4 december 2012, kl 08.58

  Ungdomars benägenhet att inte använda e-post och hur det påverkar kommunikationen hem/skola/barn/elev. Vilka kommunikationskanaler använder ungdomar och hur påverkar det dialogmönster med vuxenvärlden och it-stöd behövs för att det ska fungera bra.

  Svara
 • Gnuden 6 december 2012, kl 21.31

  Vad för tjänster är användare villiga att betala för och vilka betalsystem fungerar bäst och varför. 

  Svara
 • Diana 7 december 2012, kl 09.19

  Internetanvändandet totalt (inte bara i hemmet), hur många timmar spenderas, användning i olika åldersspann.

  Svara
 • Gäst 7 december 2012, kl 14.09

  Det skulle vara intressant med frågor angående lärande och internet. Hur internet hjälper i skolarbete eller vid annat lärande i form av; videos, texter, spel eller annat. (te,x, ted talk, kahn academy, wikipedia, tutorials m.m.)

  Svara
 • Lina 8 december 2012, kl 08.38

  Jag har just flyttat från stockholm till rn mindre stad med ca 50 000innevånare. Jag upplrver att informationen på internet om lokala evenemang och företeelser skiljer sig mycket åt från min förra hemort till min nya. Mindre helt enkelt. Det skulle vara intressant att se hur man förhåller sig kring internet info i olika delar av landrt / landsbygd / städer av olika storlek.

  Svara
 • Pia Jonsson-rajgard 8 december 2012, kl 09.54

  Har förstått från undersökningar i UK att högt internetanvändande, oavsett ålder, är lika med ökat resande. Vore intressant att få detta belyst i Sverige.

  Svara
 • Annette 9 december 2012, kl 16.32

  Jag skulle vilja veta lite mer om e-postanvändningen. Hur
  stor andel av svenskarna använder e-post? Hur många har en e-post adress? Hur
  många har tillgång till webmail och hur många av de som har en smartphone
  använder sig av e-post i telefonen? Vore också intressant att veta hur ofta man
  kollar av sin e-post. Gör man det varje dag, varje timme eller kanske bara
  någon gång i veckan/månaden/året? Hur många upplever att de får för många
  e-postmeddelanden? Hur många e-postmeddelanden får en e-postanvändare per dag?

  Svara
 • Laine Västrik 7 januari 2013, kl 08.26

  Information på kommunnivå om
  – Kompetens/IT i skolan där man kopplar datortäthet, IT-användning och IT-pedagogik med skolform och socioekonomiska variabler som bostadsområde andel utrikes födda etc
  – Arbete med hållbarhet via digitalisering, t ex distansarbete.

  Svara
 • Martin 20 januari 2013, kl 13.54

  jag skulle gärna se närmare info om Skype & hur användandet ser ut. (hur ansluter man via pc, smartphones, plattor etc)

  Svara
 • byGrip 30 januari 2013, kl 16.19

  Utvecklingen av mobilt användande är intressant, både gällande mobiler och surfplattor. Hur förhåller sig t.ex. e-handeln till de olika plattformarna, finns begreppet m-handel? Dagstidningar online satsar på mobilsajter, ser de ökat antal användare mobilt jämfört med antal prenumeranter av papperstidningen?

  Svara
 • Paulina Nordebrand 1 februari 2013, kl 09.44

  .

  Svara
 • Paulina Nordebrand 1 februari 2013, kl 09.45

  Den relativt nya tjänsten social login, dvs att man kan logga in med t ex Facebook hos olika e-handelsföretag istället för att skapa nytt konto, vore intressant att undersöka! Vad är attityden mot social login? Hur påverkas företag av detta? Jag håller för närvarande på med att skriva C-uppsats på just detta tema och har insett att det har forskats väldigt lite kring detta! 

  Svara
 • Elsebeth Lagerstedt 2 mars 2013, kl 10.16

  Jag blir litet frustrerad när jag ser att det sällan är åldersgrupper över 60 år som finns med i statistiken. 40-talets stora kullar tillhör ju dem som var tidigast ut med att arbeta med datorer i jobbet egentligen och många av oss är flitiga användare av både datorer, mobiltelefoner och  surfplattor av olika slag. Och det skulle vara intressant att få se även dessa åldersgrupper finnas med. Jag läser distanskurser via nätet, jag fb-ar, jag mejlar, jag läser böcker via läsplatta, jag spelar spel, jag googlar, använder sökmotorer, jag har en reseblogg etc etc och jag fyller 67 snart. Och jag vet att jag INTE är ensam om detta. Vad är er hållning till detta?

  Svara
 • Jennie 22 mars 2013, kl 17.27

  Jag tror att sociala medier kommer att bli allt större så jag skulle vilja se statistik på hur skillnaden är mellan användandet av Facebook, LinkedIn, Pinterest Instagram och Twitter t.ex. Hur ofta använder folk dem och vad är det de gör, delar de information, gillar eller postar eget.

  Svara
 • Mikael Hellman 27 juni 2013, kl 09.40

  Det har blivit väldigt vanligt med video på nätet. I era tidigare rapporter lägger ni ihop spel och video som en post, men jag skulle gärna vilja se vad enbart video presterar? Jag tänker på hur många som t ex hellre tittar på en video än läser en text, hur mycket mer försäljning av en produkt det blir om man använder en video som besriver och visar produkten m.m. Egentligen på alla de platser där video blivit vanligt förekommande för att kommunicera informartion, kunskap, inspiration…vem tittar, hur mycket tittar man, vad tittar man helst på, hur mycket kommer man att titta framöver m.m.

  Svara
 • Håkan 30 december 2013, kl 12.51

  Jag vet inte om jag har en intiutiv sneduppfattning kring genusfrågan och är därför intresserad att få djupare statistik inom genusfrågan gällande användande och framförallt opionbildandet som sker på internet. Mer konkret hur många kvinnor jämfört med män, bloggar, twittrar, bidrar till innehåll på internet och hur många konsumerar dessa innhåll och är det män eller kvinnor som läser respektive grupps innheåll?

  Svara