Nyheter

Urval och adresshantering

Det här med urval och adresshantering är rätt dyrt tycker jag. För Svenskarna och Internet gör vi först en adress och nummeruppdatering av föregående års intervjuade respondenter, vår panel. I nästa steg köper vi kompletteringsurval för att kompensera det bortfall som uppstår. Det varierar lite hur många vi tappar men i runda slängar 500-700 av de 2000 vi intervjuade föregående år (vi redovisar dessa siffror i vår metodbeskrivning). Vi delar upp panelen i strata baserat på ålder och kön och sätter upp kvoter som ska fyllas för att panelen i slutändan skall vara representativ för befolkningen. Här skulle vi kunna genomföra stratifierade urval för de grupper vi haft störst bortfall, men det blir dyrt och krångligt. Istället drar ett överurval för att säkerställa att det finns tillräckligt med adresser även i de grupper vi har störst bortfall. Många av adresserna är bara att kasta men det blir ändå billigare än att stratifera urvalet då adressleverantörerna ofta tar betalt för varje strata i urvalet.

För oss är det gruppen 12-15 år den som är mest problematisk. För att få tag på telefonnumren till dem så går vi målsmännen i första hand. Vid intervjutillfället frågar vi först målsmannen om tillstånd att intervjua deras barn, sen ställer vi en del frågor till målsmannen så själva intervjun med barnet blir så kort som möjligt. Tex. hushållsinkomst, typ av Internetuppkoppling mm. kan vara lämpligt att fråga någon vuxen i hushållet om. Vi ställer även några korta frågor om målsmannens egna Internetanvändning.

Det finns många leverantörer av adressuppgifter och i år använde vis oss av Infodata AB, mycket för att de var snabba med att svara på offertförfrågan och det var bråttom. Har du tajt budget så ta in lite offerter, det kan skilja en del i pris. Tidigare har jag använt bland andra Teleadress och PAR vilka båda också har fungerat bra.

För att få dra urval ur befolkningsregistret, eller Statens Personadressregister, krävs tillstånd från SPAR-nämnden på skattemyndigheten. Det är en snabb och smidig process. Ladda ned pdf-blankett på nätet. Fyll i, skriv under, scanna och maila in den. Vi fick tillstånd beviljat på några dagar. (sen att jag skrev fel i blanketten en par gånger och behövde göra nya ansökningar kan vi kanppast lasta SPAR-nämnden för ☺)

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.