Om Internetstatistik

Internet förändrar samhället och människors liv. Många känner sig kallade att kunna analysera och peka ut faror och möjligheter. Politiker, forskare, debattörer, estradörer, marknads- och trendanalytiker med flera ger en ofta spretig och motsägelsefull bild av internet. Inte sällan med en bakomliggande agenda.

Därför driver Internetstiftelsen i Sverige, IIS verksamhetsområdet Internetstatistik med syftet att verka för att tillförlitlig statistik om internets utveckling produceras och sprids. Den här webbplatsen är vår primära kanal för detta arbete. Här publicerar vi statistik från källor som vi granskat och bedömer hålla hög kvalitet när det gäller metodik och rapportering. Flera av dessa källor är organisationer som ingår i det vi kallar för Internetstatistikgruppen, en grupp av statistikproducenter som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Där ingår idag IIS, SCB, Nordicom (Mediebarometern), PTS, SOM-Institutet och Statens Medieråd.

Utöver Internetstatistikgruppen och webbplatsen www.internetstatistik.se driver IIS studien "Svenskarna och internet" vilken också utgör den svenska delen av samarbetet World Internet Project.

Kontakt

E-post: info@internetstatistik.se
Telefon: 08-452 35 00
Facebook: Internetstatistik
Twitter: @inetstats