Rapporter

IIS

Svenskarna och internet

Bredbandskollen

Myndigheten för radio och tv

Nordicom

PTS, Post- och telestyrelsen

Individundersökning

Svensk telemarknad

Bredbandskartläggning

SCB, Statistiska centralbyrån

Skolverket

Statens medieråd

Sveriges kommuner och landsting

World Internet Project

Övriga

Samlat finner du, efter kronologisk publicering samtliga rapporter avseende Internetstatistik som givits ut av Statistiska Centralbyrån (SCB), Kommunikationsmyndigheten (PTS), Nordicom, World Internet Institute (WII), Medierådet samt IIS (Internetstiftelsen i Sverige).

Rapporter

Svenskarna och internet 2016

”Svenskarna och internet” är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer.

Rapporter • Bredband, Mobilsurf, Tekniktillgång ...

Surfhastighet i Sverige 2008-2015

Bredbandskollen lanserades i oktober 2007 och drevs helt självständigt av IIS Internetstiftelsen i Sverige. I februari 2016 hade mer än 193 miljoner mätningar gjorts och varje dag görs över 100 000 nya mätningar av internetanvändare över hela Sverige. Vi har nu sammanställt resultaten av de mätningar som gjorts via Bredbandskollens webbverktyg och presenterar dem i […]

The World Internet Project International Report 6th Edition

This report represents the sixth published results of the World Internet Project, collaboratively produced by the Center for the Digital Future in the USC Annenberg School for Communication and Journalism in the USA and partner countries worldwide. This work on the impact of the internet has evolved during 13 years of exploration and reveals an […]

Rapporter • Musik, Myndigheter

Kulturvanor

Nästan alla tar del av kultur, men vilken sorts kultur och hur ofta varierar, och en faktor med mycket stor påverkan är utbildningsnivå.

Rapporter • Övrigt

Medieudviklingen 2015 (Danmark)

Hvert år laver DR Medieforskning en rapport om udviklingen i befolkningens brug af de elektroniske medier. ’Medieudviklingen 2015’ gør status over befolkningens brug af medieindhold både på tv, radio og nettet.

PTS Individundersökning 2015

Vartannat år genomför PTS en enkätundersökning med syftet att öka kunskapen om marknaden för elektronisk kommunikation utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv genom att beskriva hur svenskarna använder fast telefoni, mobiltelefoni och internet. Rapporten visar bland annat att 8 av 10 är nöjda med mobiltäckningen och mer än 30 procent anger att de har fiber som […]

Ungar & medier 2015: demografi

Statens medieråd har för första gången gjort en analys av hur demografiska faktorer påverkar barns och ungas medievanor och attityder till dessa. Den undersökta gruppen är barn i Sverige i åldrarna 5-16 år. Rapporten visar att föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek har betydelse för barnens innehav, tillgång till och användning av smarta […]