Rapporter •

Delade meningar

Rapporten Delade meningar – Svenska folkets syn på digital integritet 2015 är en riksrepresentativ attitydundersökning vars syfte är att ge en bild av hur svenska privatpersoner ser på digital integritet. Hur bekväm är man att dela med sig av information digitalt? Vilken typ av information är man mest respektive minst bekväm att dela med sig av, och till vem? För att reda ut detta har 1000 svenskar mellan 16 och 70 år intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.

Resultatet visar sammanfattningsvis att svenskarna har en relativt öppen syn på att dela med sig av information och att oron är låg för att den information man delar med sig av används på ett sätt som man inte är bekväm med.

Organisation: Insight Intelligence

Ladda ner ‘Delade meningar’