Privatpersoners användning av internet 2011

Här hittar du information om privatpersoners tillgång till och användning av IT. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU. Vi genomför undersökningen varje år och den omfattar personer mellan 16–74 år.

Författare: SCB

Organisation: SCB

Ladda ner ‘Privatpersoners användning av internet 2011’