Rapporter •

Sociala medier 2015

Detta är ett försläpp från IIS årliga rapport ”Svenskarna och internet 2015” som släpps den 12 november. Det här kapitlet handlar om svenskarnas användning av sociala medier.

Facebook är fortfarande det sociala nätverk som dominerar men bildbaserade nätverk som Instagram och Snapchat får allt större spridning, särskilt bland de unga. Twitter och LinkedIn används av en av fem internetanvändare. Men ännu är det traditionell e-post och korta snabbmeddelanden som dominerar den dagliga kommunikationen på internet.

Undersökningen omfattar 3 000 intervjuade personer från 12 år och uppåt.

Rapporten finns även som webbversion!

 

Bilagor:

Ladda ner diagram i Excelformat.

Ladda ner tabeller i Excelformat.

Författare: Olle Findahl och Pamela Davidsson

Organisation: IIS

Ladda ner ‘Sociala medier 2015’