Rapporter • ,

Svensk telemarknad första halvåret 2015

Syftet med rapporten är att kartlägga utvecklingen på den svenska slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation. Statistiken har samlats in via en webbaserad enkät som skickades ut till 54 operatörer och andra aktörer.

Rapporten visar på en fortsatt snabb utveckling inom området elektronisk kommunikation. Mängden överförd data i mobilnäten fortsatte att växa och intäkterna från mobila tjänster steg med 4 procent och uppgick till 15,2 miljarder kronor.

 

Organisation: PTS

Ladda ner ‘Svensk telemarknad första halvåret 2015’