Svenskarna och Internet 2012

Svenskarna och Internet 2012

Svenskarna och Internet är den årliga rapporten av .SE som baseras på undersökningen med samma namn. Den årliga studien av Svenskarnas internet- och mediavanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället.

Ladda ned frågeformuläret för 2012 års studie

Läs mer om metoden för Svenskarna och Internet

Författare: Olle Findahl

Organisation: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Ladda ner ‘Svenskarna och Internet 2012’