Svenskarna och internet 2012

Svenskarna och Internet 2012

Den årliga studien av Svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och medier samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Läs mer om metoden för Svenskarna och internet.

Frågeformulär Svenskarna och Internet 2012

Författare: Olle Findahl

Organisation: IIS

Ladda ner ‘Svenskarna och internet 2012’