Rapporter

Svenskarna och internet 2014

Svenskarna och internet är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rapporten ges ut årligen av IIS, en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige.

Rap­porten är baserad på IIS egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informations-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt.

Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och framförallt användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2-11 år ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 12 och 15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

Rapporten finns även som webbversion på svenska och engelska.

Vill du ha en rapport att bläddra i så kan du beställa den tryckta rapporten här.

Frågeformulär Svenskarna och internet 2014

Frågeformulär Svenskarna och internet 2014 (12-15 år)

Diagramunderlag Svenskarna och internet 2014

Författare: Olle Findahl

Organisation: IIS

Ladda ner ‘Svenskarna och internet 2014’