PTS individundersökning 2013

Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2013 har utförts av Sweco Eurofutures på uppdrag av PTS. Fler än 90 procent av de svarande i åldern 16 – 75 år använder internet. Yngre svarspersoner använder internet i högre utsträckning än äldre svarspersoner, men användandet ökar bland de äldre svarspersonerna. År 2010 svarade 69 procent av 61-75-åringarna att de använde internet varje vecka. Nu är det 76 procent som svarar så. Närmare 100 procent av de svarande använder mobiltelefon för privat bruk. Gruppen som får sin mobiltelefoni betalad av sin arbetsgivare har ökat över tid.

Organisation: PTS

Ladda ner ‘PTS individundersökning 2013’