Svenskarna och Internet

2012

Svenskarna och Internet är en årlig studie av svenska folkets Internet- och mediavanor. Den baseras på ett representativt urval av närmare 3 000 telefonintervjuer. Observera att denna sida fortfarande saknar data för vissa årtal men mer data finns och kommer att läggas in löpande.

Andel i befolkningen som använder Internet i hemmet

Någon gång

86%

Dagligen

72%

Genomsnittlig tid för att använda Internet

18,2timmar i veckan

Andel som dagligen använder e-post

54%

Andel som dagligen använder Facebook

Andel som dagligen använder Twitter

Andel som minst någon gånge-handlar

70%

89%
86%
20%

Genomsnittligt antal datorer i hushållet

stycken