Svenskarna och Internet 2011


Versions

Show first question

Index


Versions


Startv224

Questiontype

 

Numerical

Text

 

1. Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet?

Properties

 

Property

 

Value

Minimum

 

1

Maximum

 

20

Whole numbers only

 

Yes

Routing

 

v217av217a

Questiontype

 

Single response

Text

 

2.Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?


Items

 

Code

 

Description

 

Open category

1

 

Arbete

 

 

 

2

 

Studerande

 

 

 

3

 

Hemmafru/Hemmaman

 

 

 

4

 

Hemma med barn

 

 

 

5

 

Arbetslös

 

 

 

6

 

Sjukskriven/Förtidspensionär

 

 

 

7

 

Pensionär

 

 

 

8

 

Annat

 

 

-998

 

Vet ej

 

 

 

-999

 

Ej svar

 

 

 

Routing

 

Q1dQ1d

Condition

 

v217a = 2

Questiontype

 

Single response

Text

 

3. Arbetar du parallellt med dina studier?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

Q1cQ1c

Condition

 

v217a = 1

Questiontype

 

Single response

Text

 

4. Arbetar du hel eller deltid?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Deltid

 

2

 

Heltid

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

Q1bQ1b

Condition

 

v217a <> 2

Questiontype

 

Single response

Text

 

5. Utöver din huvudsakliga sysslesättning, studerar du också?


Alla organiserade studieformer. Tex. Högskola, universitet, komvux, studiecirkel mm. Både distans och på plats.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v218bv218b

Condition

 

v217a in (1,7)

Questiontype

 

Single response

Text

 

6. Vilken av dessa yrkesgrupper tillhör eller tillhörde du?

Items

 

Code

 

Description

 

Open category

4

 

Arbetare

 

 

 

1

 

Tjänsteman

 

 

 

13

 

Jordbrukare

 

 

 

14

 

Företagare

 

 

 

-998

 

Vet ej

 

 

 

-999

 

Ej svar

 

 

 

12

 

Annat

 

 

Routing

 

v218av218a

Condition

 

v217a in (1,7)

Questiontype

 

Open ended

Text

 

7. Vilket yrke har eller hade du?


Även de som tidigare arbetat. Yrke är tex. busschaufför.

Items

 

Code

 

Description

Properties

 

Property

 

Value

None/don't know

 

Yes

None title

 

Vill ej svara

Routing

 

grupp1grupp1

Type

 

Groupform

Text

 


Forms

 

v1

v1b

Routing

 

v21v1

Questiontype

 

Numerical

Text

 

8. Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan du i genomsnitt 

använder följande mediaaktiviteter. 


Om det är någon du inte använder, uppger du 0 minuter.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Läsa dagstidningar i pappersformat

 

2

 

Läsa kvällstidningar i pappersformat

 

3

 

Lyssna på radio via traditionell sändning, inte via Internet

 

4

 

Läsa böcker i pappersformat

 

5

 

Läsa tidskrifter i pappersformat

 

6

 

Lyssna på inspelad musik från kassett, CD eller MP3

 

7

 

Se eller lyssna på TV

 

Properties

 

Property

 

Value

Possible values

 

0..168

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Col. header 1

 

Timmar

Routing

 
v1b

Questiontype

 

Numerical

Text

 
Items

 

Code

 

Description

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

6

 

7

 

7

 

Properties

 

Property

 

Value

Possible values

 

0..60

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Col. header 1

 

Minuter

Routing

 
v21

Questiontype

 

Single response

Text

 

Prenumererar ni på någon dagstidning hemma? 

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

vet ej

 

-999

 

ej svar

 

Routing

 

v26bv26b

Questiontype

 

Items popup

Text

 

Hur ofta, om någonsin, gör du följande saker?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Använder en telefonkatalog i pappersformat?

 

2

 

Köper fysiska CD-skivor med musik?

 

3

 

Skickar vykort eller vanliga brev på papper som inte rör arbetet?

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Routing

 

v8cv8c

Questiontype

 

Single response

Text

 

10. Hur ofta, om någonsin, läser du så kallade e-böcker? 


Dvs. en bok som är elektronisk på skärm.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v40av40a

Questiontype

 

Single response

Text

 

11. Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Inte alls kunnig

 

2

 

Inte särskilt kunnig

 

3

 

Ganska kunnig

 

4

 

Mycket kunnig

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v39v39

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur många, om någon, dator har ni som används i hushållet? (endast bärbara och stationära datorer, inte surplattor eller liknadne)

Items

 

Code

 

Description

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

Fler än 5

 

7

 

Ingen

 

Routing

 

t1t1

Questiontype

 

No question

Text

 


Nu kommer några frågor som rör huruvida man använder Internet eller inte och varför man valt att inte använda det.

Routing

 

v46hv46h

Questiontype

 

Single response

Text

 

13. Brukar du någon gång använda dig av Internet?


Oavsett plats eller teknik.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Ja

 

0

 

Nej

 

-998

 

Vet ej

 

Routing

 

v46iv46i

Condition

 

v46h in (0)

Questiontype

 

Single response

Text

 

14. Har du tidigare använt Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

Q3Q3

Condition

 

v46h in (0)

Questiontype

 

Single response

Text

 

15. Vilket är ditt främsta skäl till att Du inte använder Internet?

Items

 

Code

 

Description

 

Open category

1

 

Inget intresse/inte användbart

 

 

 

2

 

Krånglig teknik/kan inte

 

 

 

3

 

Ingen dator/internetuppkoppling

 

 

 

4

 

För dyrt

 

 

 

5

 

Inte tid/ allför upptagen

 

 

 

6

 

Annat

 

 

-998

 

Vet ej

 

 

 

-999

 

Ej svar

 

 

 

Routing

 

Q3bQ3b

Condition

 

Q3 = 3

Questiontype

 

Single response

Text

 

Vad är främsta skälet att du inte har en dator?

Items

 

Code

 

Description

 

Open category

1

 

Inget intresse/inte användbart

 

 

 

2

 

Krånglig teknik/kan inte

 

 

 

3

 

För dyrt

 

 

 

4

 

Inte tid/ allför upptagen

 

 

 

5

 

Annat

 

 

-998

 

Vet ej

 

 

 

-999

 

Ej svar

 

 

 

Routing

 

v46nv46n

Condition

 

v46h = 0

Questiontype

 

Single response

Text

 

Brukar du någon gång be andra personer göra saker på Internet åt dig? 

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Ibland

 

2

 

Ofta

 

-998

 

vet ej

 

-999

 

ej svar

 

Routing

 

v46ov46o

Condition

 

v46h = 0

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur troligt är det att du kommer börja använda Internet inom de närmaste 12 månaderna? Svara på en skala från 1-5 där 1 betyder att det Inte alls är troligt, 5 mycket troligt och 3 varken troligt eller inte.

Items

 

Code

 

Description

1

 

1 - Inte alls troligt

 

2

 

2

 

3

 

3 - Varken troligt eller inte

 

4

 

4

 

5

 

5 - Mycket troligt

 

-998

 

vet ej

 

-999

 

ej svar

 

Routing

 

t2t2

Questiontype

 

No question

Text

 

Mobiltelefon och mobiltelefonanvändning


Nu följer några frågor om din mobiltelefon, vad den kan göra och vad du väljer att använda den till.

Routing

 

v25a1v25a1

Questiontype

 

Single response

Text

 

19. Har du en mobiltelefon?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v25bv25b

Condition

 

v25a1 = 1

Questiontype

 

Numerical

Text

 

Vilket år köpte eller fick du din senaste mobiltelefon?

Properties

 

Property

 

Value

Minimum

 

1900

Maximum

 

2011

Randomise groups

 

0

Whole numbers only

 

Yes

Routing

 

v25b2v25b2

Condition

 

v25a1 = 1

Questiontype

 

Single response

Text

 

En typ av mobiltelefon, är så kallade smartphones. De vanligaste smartphone-telefonerna idag är iPhone, Blackberry och Android-telefoner. Har du en så kallad smartphone?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

vet ej

 

-999

 

ej svar

 

Routing

 

v25ev25e

Condition

 

v25a1 = 1

Questiontype

 

Items popup

Text

 

20. Hur ofta...

Items

 

Code

 

Description

1

 

... skickar du SMS-meddelanden?

 

2

 

... skickar du MMS?

 

3

 

...skickar du betal-SMS, dvs. betalar varor eller tjänster genom att skicka ett SMS?

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Column width

 

100

Routing

 

v25f3v25f3

Condition

 

v25a1 = 1

Questiontype

 

Single response

Text

 

21. Hur ofta, om någonsin, brukar du använda Internet i en mobiltelefon eller annan handhållen enhet?


Att använda Internet kan göras från flera olika program som webbläsare eller epostprogram men även andra program, så kallade appar.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v25b3v25b3

Condition

 

v25f3 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur ofta, om någonsin, laddar du ner så kallade appar, små program och spel, till din mobiltelefon?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v25b4v25b4

Questiontype

 

Numerical

Text

 

Ungefär hur många appar har du i din mobiltelefon just nu?

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Whole numbers only

 

Yes

None/don't know

 

Yes

None title

 

Vet ej

Col. header 1

 

Antal

Routing

 

q4bq4b

Condition

 

v25f3 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Numerical

Text

 

22. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från en mobiltelefon, handdator eller liknande handhållen enhet?


Om aldrig, uppger du 0 minuter.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Timmar

 

2

 

Minuter

 

Properties

 

Property

 

Value

Possible values

 

0..168

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Columns

 

2

Routing

 

q4b1q4b1

Condition

 

v25f3 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur bra tycker du det fungerar att använda Internet från din mobiltelefon eller handhållna enhet? Svara på en skala från 1-5 där 1 betyder att det fungerar mycket dåligt, 3 betyder varken bra eller dåligt och 5 betyder att det fungerar mycket bra.

Items

 

Code

 

Description

1

 

1 - Mycket dåligt

 

2

 

2

 

3

 

3 - Varken dåligt eller bra

 

4

 

4

 

5

 

5 - Mycket bra

 

-998

 

vet ej

 

-999

 

ej svar

 

Routing

 

v25ov25o

Condition

 

v25f3 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

23. Nedan följer några olika saker man kan använda Internet till i sin mobiltelefon. Vissa använder dem och vissa inte. 


Ange hur ofta Du använder dem. Säg aldrig om du inte alls använder dem.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Läsa e-post

 

2

 

Söka adresser kartor och vägbeskrivningar

 

3

 

Söka nyheter och väder

 

4

 

Besöka community, socialt nätverk

 

5

 

Titta på TV- eller videoklipp

 

6

 

Publicera bilder eller video

 

7

 

Köpa och betala varor eller tjänster

 

8

 

Söka eller kontrollera fakta

 

9

 

Publicera var du befinner dig för stunden eller hitta var andra är? Tex. med tjänster som Facebook places, foursquare eller Gowalla.

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v25a5v25a5

Condition

 

v25f3 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Multiple response

Text

 

24. Använder du Internet till andra saker utöver de ovan angivna?

Items

 

Code

 

Description

 

Open category

2

 

Skicka e-post

 

 

 

3

 

Söka telefonnummer

 

 

 

5

 

Sportresultat

 

 

 

7

 

Tidtabeller

 

 

 

10

 

Banktjänster

 

 

 

12

 

Lyssna på/ladda ner musik

 

 

 

13

 

Lyssna på Internetradio

 

 

 

16

 

Annat

 

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Empty allowed

 

Yes

Routing

 

v22gv22g

Questiontype

 

Single response

Text

 

Har ni en så kallad surfplatta (tex. iPad eller liknande) i ert hushåll?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v22g1v22g1

Condition

 

v22g = 1

Questiontype

 

Open ended

Text

 

Vilken sort eller fabrikat är det?

Items

 

Code

 

Description

Properties

 

Property

 

Value

Empty allowed

 

Yes

Routing

 

v22g2v22g2

Condition

 

v22g = 1

Questiontype

 

Text

Text

 

Vad använder ni den i huvudsak till? 


Ange max tre saker.

Items

 

Code

 

Description

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

Properties

 

Property

 

Value

Minimum length

 

0

Maximum length

 

80

Empty allowed

 

Yes

Randomise groups

 

0

Routing

 

t3t3

Questiontype

 

No question

Text

 

Dator och Internettillgång


Nu följer några frågor som gäller om man har tillgång till dator och Internet i hemmet.

Routing

 

v43av43a

Questiontype

 

Single response

Text

 

31. Har du tillgång till Internet i hemmet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

Routing

 

v44av44a

Condition

 

v217a = 1

Questiontype

 

Single response

Text

 

32. Har du tillgång till Internet på arbetet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

Routing

 

v45bv45b

Condition

 

v217a = 2

Questiontype

 

Single response

Text

 

33. Har du tillgång till Internet i skolan?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

Routing

 

v47av47a

Condition

 

v43a = 0

Questiontype

 

Single response

Text

 

34. Är du intresserad av att skaffa dig Internet till hemmet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v47a1v47a1

Condition

 

v47a = 1

Questiontype

 

Open ended

Text

 

Vad är främsta anledningen till att du ännu inte skaffat Internet till hemmet?

Items

 

Code

 

Description

Properties

 

Property

 

Value

Empty allowed

 

Yes

Routing

 

v43iv43i

Condition

 

v43a = 1

Questiontype

 

Multiple response

Text

 

36. Genom vilka tekniska saker har du/ni tillgång till Internet i hemmet? 


Flera svarsalternativ tillåtna.

Items

 

Code

 

Description

 

Open category

1

 

via stationär dator

 

 

 

2

 

via bärbar dator

 

 

 

3

 

via annan mobil utrustning som mobiltelefon eller surfplatta

 

 

 

4

 

via TV (digital-TV eller TV-box)

 

 

 

5

 

via spelkonsol (t.ex. Playstation eller Xbox)

 

 

 

6

 

annat, ange

 

 

Routing

 

v39av39a

Questiontype

 

Single response

Text

 

29. Har du en dator hemma, som du kan använda som din egen?


Gäller även dator från tex. arbetsgivare eller annan, som du tar med hem.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v43b3v43b3

Condition

 

v43a = 1

Questiontype

 

Single response

Text

 

38. Har ni bredband hemma? 


Bredband är alla fasta anslutningsformer utöver telefonmodem och ISDN. Tex. Mobilt bredband, ADSL, Fiber och Kabel.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v43b4v43b4

Condition

 

v43b3 = 1

Questiontype

 

Multiple response

Text

 

39. Vilken typ av bredbandsanslutning har ni i ert hushåll? 


Flera svarsalterntiv möjliga

Items

 

Code

 

Description

 

Open category

1

 

ADSL eller annan DSL-teknink (via telefonuttaget, tex. Telia mfl.)

 

 

 

2

 

Kabel (via kabel-TV uttaget, tex. Comhem mfl)

 

 

 

3

 

LAN/Fiber (separat indraget uttag, tex. stadsnät, bredbandsbolaget mfl)

 

 

 

4

 

Mobilt Bredband (3G)

 

 

 

5

 

Vet ej

 

 

 

6

 

Ej svar

 

 

 

7

 

Annat

 

 

Routing

 

v43ev43e

Condition

 

v43b3 = 0

Questiontype

 

Single response

Text

 

40. Vad är främsta skälet till att Du/Ni inte har bredband?

Items

 

Code

 

Description

 

Open category

1

 

För dyrt

 

 

 

2

 

Finns inte där jag bor

 

 

 

3

 

För krångligt

 

 

 

4

 

Inte intresserad

 

 

 

5

 

Har på jobbet

 

 

 

6

 

Har inte haft tid

 

 

 

8

 

Annat

 

 

-998

 

Vet ej

 

 

 

-999

 

Ej svar

 

 

 

Routing

 

v42bv42b

Condition

 

v43a = 1

Questiontype

 

Single response

Text

 

41. Har ni ett trådlöst nätverk hemma?


Wlan

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

t4t4

Questiontype

 

No question

Text

 

Internetanvändning


Kommande frågor gäller hur du använder Internet.

Routing

 

v43a2v43a2

Condition

 

(v46h = 1) and (v43a = 1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

43. Hur ofta använder du Internet hemma?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Aldrig

 

2

 

Någon gång

 

3

 

Någon/några gånger i månaden

 

4

 

Någon/några gånger i veckan

 

5

 

Dagligen

 

6

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v44a2v44a2

Condition

 

(v46h = 1) and (v44a = 1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

44. Hur ofta använder du Internet på arbetet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Aldrig

 

2

 

Någon gång

 

3

 

Någon/några gånger i månaden

 

4

 

Någon/några gånger i veckan

 

5

 

Dagligen

 

6

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v45b2v45b2

Condition

 

(v46h = 1) and (v45b = 1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

45. Hur ofta använder du Internet i skolan?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Aldrig

 

2

 

Någon gång

 

3

 

Någon/några gånger i månaden

 

4

 

Någon/några gånger i veckan

 

5

 

Dagligen

 

6

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v45fv45f

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

47. Hur ofta använder du Internet på andra platser?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Aldrig

 

2

 

Någon gång

 

3

 

Någon/några gånger i månaden

 

4

 

Någon/några gånger i veckan

 

5

 

Dagligen

 

6

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v257bv257b

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

46. Hur ofta, om någonsin, använder du dig av Internet när du är på väg någonstans eller på resande fot? Tex. via bärbar dator, mobil eller annan enhet?


Dvs. inte i ditt eller någons hem, på arbete, i skola eller liknande

Items

 

Code

 

Description

1

 

Aldrig

 

2

 

Någon gång

 

3

 

Någon/några gånger i månaden

 

4

 

Någon/några gånger i veckan

 

5

 

Dagligen

 

6

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v56dv56d

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Numerical

Text

 

49. Vilket år började du använda Internet? 


Ange med 4 siffror - ex. 2004

Properties

 

Property

 

Value

Minimum

 

1970

Maximum

 

2011

Randomise groups

 

0

Whole numbers only

 

Yes

None/don't know

 

Yes

None title

 

Vill ej svara

Routing

 

v40cv40c

Questiontype

 

Items popup

Text

 

50. Kan du göra följande saker med en dator och tillbehör...


Items

 

Code

 

Description

1

 

...Koppla in och installera nya tillbehör till datorn som tex. skrivare, en extern hårddisk mm.

 

2

 

...Konfigurera ett nätverk

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Routing

 

v40bv40b

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

51. Kan du göra följande saker med Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Bokmärka en webbsida, lägga till i favoriter

 

2

 

Ladda upp en video

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v50v50

Condition

 

v43a2 in (2,3,4,5,6)

Questiontype

 

Numerical

Text

 

52. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i

hemmet?


Om aldrig, uppger du 0 minuter.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Timmar

 

2

 

Minuter

 

Properties

 

Property

 

Value

Possible values

 

0..168,-99

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Columns

 

2

Routing

 

v51v51

Condition

 

v44a2 in (2,3,4,5,6)

Questiontype

 

Numerical

Text

 

53. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet på arbetet?Om aldrig, uppger du 0 minuter.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Timmar

 

2

 

Minuter

 

Properties

 

Property

 

Value

Minimum

 

0

Possible values

 

0..168,-99

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Columns

 

2

Routing

 

v52v52

Condition

 

v45b2 in (2,3,4,5,6)

Questiontype

 

Numerical

Text

 

54. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i skolan?


Om aldrig, uppger du 0 minuter.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Timmar

 

2

 

Minuter

 

Properties

 

Property

 

Value

Minimum

 

0

Possible values

 

0..168,-99

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Columns

 

2

Routing

 

Q4dQ4d

Condition

 

v45f in (2,3,4,5,6)

Questiontype

 

Numerical

Text

 

55. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet på andra platser? 


Alla andra platser utanför hem, arbete och skola oavsett teknik. 


Om aldrig, uppger du 0 minuter.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Timmar

 

2

 

Minuter

 

Properties

 

Property

 

Value

Minimum

 

0

Possible values

 

0..168,-99

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Columns

 

2

Routing

 

q18q18

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

56. Brukar du göra andra saker samtidigt som du använder Internet, såsom lyssna på musik, titta på TV eller prata i telefonen?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Ja, ibland

 

2

 

Ja, oftast

 

3

 

Nej

 

-998

 

vet ej

 

-999

 

ej svar

 

Routing

 

q20q20

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

Nu vill jag att du tänker på hur människor håller kontakt och kommunicerar med varandra i vardagen.


59. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för...

Items

 

Code

 

Description

1

 

...Instant Messaging (MSN messenger odyl)?

 

2

 

...att delta i ett chattrum?

 

3

 

...att ringa upp eller ta mot telefonsamtal via Internet?

 

4

 

...kontrollera, läsa eller skriva e-post?

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q20eq20e

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

60. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att...

Items

 

Code

 

Description

1

 

...kommentera sådant som andra har publicerat?

 

2

 

...posta så kallade statusuppdateringar, som tex. vad du gör för stunden?

 

3

 

...posta inlägg och kommentarer på öppna diskussionsforum?

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q20dq20d

Condition

 

q20_4 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

62. Hur ofta, om någonsin, bifogar du filer med e-posten?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v114av114a

Condition

 

q20_4 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Numerical

Text

 

Under en typisk vecka, ungefär hur många e-postmeddelande får du som som är oönskade (sk spam odyl)?

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Routing

 

q21aq21a

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

Nu handlar det om hur människor söker information om vardagssaker t.ex. nyheter, tidtabeller eller sportresultat. En del använder internet för detta, andra gör det inte.


63. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att...

Items

 

Code

 

Description

1

 

...söka efter nyheter?

 

2

 

...söka information om resor?

 

3

 

...söka information om tidtabeller, bio, telefonnummer, adresser, TV-program?

 

4

 

...söka jobb?

 

5

 

...läsa bloggar?

 

6

 

...söka efter skämt, serier eller andra sidor med humoristiskt innehåll?

 

7

 

...söka efter Hälso- och Medicinsk information?

 

8

 

...söka efter kartor eller få vägbeskrivningar?

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q21bq21b

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

64. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ...

Items

 

Code

 

Description

1

 

...att titta på webbplatser med religiöst eller andligt innehåll?

 

2

 

...kultur, litteratur, vetenskap etc?

 

3

 

...politisk information?

 

4

 

...att ta del av offentlig information från regering, kommun och myndigheter?

 

5

 

...hobbies, special intressen?

 

6

 

...att surfa runt av allmän nyfikenhet?

 

7

 

...att läsa tidning?

 

8

 

...att söka information om samhällsfrågor? (tex. miljöfrågor, finanskris mm.)

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q22q22

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

Internet kan också användas för nöjen. En del gör det, andra gör det inte.


66. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ...

Items

 

Code

 

Description

1

 

...att lyssna på eller ladda ner musik?

 

2

 

... tt spela spel (nöjesspel, ej gambling)?

 

3

 

...att titta på eller ladda ner video?

 

4

 

...att titta på TV?

 

5

 

...att lyssna på radio?

 

6

 

...att spela spel där man satsar pengar?

 

7

 

...att titta på sidor med sexuellt innehåll?

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v77bv77b

Condition

 

q22_4 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Text

Text

 

När du tittar på TV på Internet. Vilka webbplatser eller tjäntser är det då du vanligen använder. 


Uppge de tre vanligaste.

Items

 

Code

 

Description

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

Properties

 

Property

 

Value

Minimum length

 

0

Maximum length

 

80

Empty allowed

 

Yes

Randomise groups

 

0

Routing

 

v86c3bv86c3b

Condition

 

q22_1 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

70. Prenumererar du (betalar per abonnemang) för att få tillgång till musik via Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

2

 

Nej men har gjort tidigare

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v86c3fv86c3f

Condition

 

q22_1 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur ofta, om någonsin, använder du musiktjänster via Internet där man betalar per låt för nedladdning, som tex Itunes eller CDON?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v73ov73o

Condition

 

q22_3 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Videowebbplatser är platser där man kan ladda upp och titta på andras video. Tex. Youtube, MSN Video, med flera.


71. Hur ofta, om någonsin, besöker du videowebbplatser?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v85cv85c

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

72. Hur ofta, om någonsin, använder du internet för att göra prisjämförelser av produkter med prisjämförelsetjänster, tex. Pricerunner, Prisjakt, Kelkoo mfl.?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q24q24

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

En del människor använder internet för studier eller som stöd i lärandet och arbete, andra gör det inte.


75. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att ...

Items

 

Code

 

Description

1

 

... slå upp ett ords betydelse, stavning eller översättning?

 

2

 

... söka efter fakta eller kontrollera fakta?

 

3

 

... skaffa information relaterat till skolarbete?

 

4

 

... delta i distansstudier för att få akademiska poäng eller vidareutbilda sig i arbetet?

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v73n1v73n1

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

76. Har du en så kallad e-legitimation?


E-legitimation är ett litet program eller certifikat som identifierar dig som person via Internet.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v216gv216g

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

63. Hur ofta om någonson brukar du...

Items

 

Code

 

Description

1

 

...lägga upp digitala fotografier på Internet? Tex. på blogg, hemsida eller community.

 

2

 

...lägga upp videoklipp eller musik på Internet?

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v43g2v43g2

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Äger du ett eller flera domännamn, adresser på Internet, för privata ändamål?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v43g2av43g2a

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Multiple response

Text

 

Under vilken (eller vilka) toppdomäner finns ditt domännamn som du använder för privata ändamål?


Flera svarsalternativ möjliga

Items

 

Code

 

Description

 

Open category

1

 

.se

 

 

 

2

 

.com

 

 

 

3

 

.net

 

 

 

4

 

.org

 

 

 

5

 

.eu

 

 

 

6

 

Annan - vilken?

 

 

Routing

 

v43g3v43g3

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

80. Skriver du på en blogg?


En blogg är en dagbok, en tidning, en sida där du delar dina tankar och åsikter med andra.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q20fq20f

Condition

 

v43g3 = 1

Questiontype

 

Single response

Text

 

81. Hur ofta arbetar du med din blogg?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v43g3av43g3a

Condition

 

v43g3 = 0

Questiontype

 

Single response

Text

 

82. Har du någon gång tidigare skrivit en blogg?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v43iiv43ii

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur ofta, om någonsin, skriver du på en mikroblogg som tex. Twitter eller liknande?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v73lv73l

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

84. Brukar du någon gång använda dig av fildelningstjänster som tex. bitTorrent, DC++ eller via Piratebay?


Jag vill påminna att dina svar kommer att hanteras helt anonymt efter det att vi avslutat intervjun.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v73l9v73l9

Condition

 

v73l = 0

Questiontype

 

Single response

Text

 

85. Har du någon gång prövat en fildelningstjänst, som tex. bitTorrent, DC++ eller via Piratebay?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v216c1v216c1

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

86. Hur ofta besöker du så kallade communities på Internet? En community är en gemenskap eller ett forum på Internet för tex. yrkesmässiga, sociala, politiska eller religösa syften.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v216c5v216c5

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

En form av communities är de sociala nätverkswebbplatserna där man i regel har en personlig profil, socialt umgänge och privata relationer står i fokus. Exemepl på sådana webbplatser är tex. facebook, bilddagboken mfl.


87. Hur ofta, om någonsin, besöker du sådana sociala nätverks-webbplatser på

Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v216kv216k

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

90. Hur ofta, om någonsin, använder du dig av så kallade dejtingsajter på Internet? Tex. match.com, mötesplatsen.se mfl?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v255cv255c

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

94. Hur ofta, om någonsin, använder du dig av Internet för att söka information om ...

Items

 

Code

 

Description

1

 

tillgängliga vårdtjänster och läkemedel? Tex. öppettider, kontaktuppgifter odyl.

 

2

 

en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem relaterat till din egen eller någon annans hälsa?

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q23q23

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

En del använder internet för handel och olika tjänster. Andra gör det inte.


99. Hur ofta, om någonsin, använder du internet för ...

Items

 

Code

 

Description

1

 

...att skaffa information om en produkt?

 

2

 

...att köpa eller boka biljetter till resor?

 

3

 

...att betala räkningar?

 

4

 

...att logga in på din Internetbank?

 

5

 

...aktiehandel, fonder etc?

 

6

 

...sälja saker privat? (tex, via blocket eller tradera)

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v85v85

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

100. Hur ofta, om någonsin, har du köpt och betalt varor och/eller tjänster via Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v86fv86f

Condition

 

v85 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur ofta köper du begagnade saker av andra privatpersoner via Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q7q7

Condition

 

v85 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

103. I vilken mån bekymrar du dig för säkerheten när det gäller ditt kreditkort, om eller när du handlar via Internet? 


Ange på en skala från 1 till 5, där 1 betyder att det inte alls oroar dig och 5 att det oroar dig mycket för kreditkortsbedrägerier via Internet.

Items

 

Code

 

Description

1

 

1 (det oroar mig inte alls)

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5 (det oroar mig mycket)

 

6

 

6 har inget kredit- eller bankkort

 

-998

 

vet ej

 

-999

 

ej svar

 

Routing

 

v85fv85f

Condition

 

v85 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur ofta, om någon gång, har du råkat ut för tekniska problem med betalningen, när du köpt saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v78v78

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

Hur ofta, om någonsin, använder du följande webbplatser eller Internettjänster? (oavsett om det är från dator, mobil eller annan enhet). Om du inte känner till dem så säger du aldrig. 

Items

 

Code

 

Description

1

 

Google

 

2

 

Facebook

 

3

 

Twitter

 

4

 

Wikipedia

 

5

 

Spotify

 

6

 

Youtube

 

7

 

bredbandskollen.se

 

8

 

Blocket

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Routing

 

t6t6

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

No question

Text

 

Internets påverkan


Frågor om hur användningen av Internet påverkar annat.

Routing

 

q8q8

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

107. Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med följande grupper av människor, både på och utanför Internet? 


Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder att kontakterna har minskat mycket och 5 betyder att de har ökat mycket. 3 betyder att det är oförändrat.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Människor som delar dina hobbies, fritidsintressen

 

2

 

Människor som delar dina politiska intressen

 

3

 

Människor som delar din religion

 

4

 

Din familj

 

5

 

Dina vänner

 

Labels

 

Code

 

Description

1

 

1 (minskat mycket)

 

2

 

2

 

3

 

3 (oförändrat)

 

4

 

4

 

5

 

5 (ökat mycket)

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q8fq8f

Condition

 

(v46h = 1) and (v217a = 1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

108. Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med människor inom ditt yrke, både på och utanför Internet?


Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder att kontakterna har minskat mycket och 5 betyder att de har ökat mycket. 3 betyder att det är oförändrat.

Items

 

Code

 

Description

1

 

1 (minskat mycket)

 

2

 

2

 

3

 

3 (oförändrat)

 

4

 

4

 

5

 

5 (ökat mycket)

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q9aq9a

Condition

 

v43a = 1

Questiontype

 

Single response

Text

 

109. Skulle du säga att sedan ni blev uppkopplade till Internet hemma, så har medlemmarna av din familj tillbringat mer, mindre eller lika mycket tid tillsammans ansikte mot ansikte?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Mindre tid tillsammans

 

2

 

Ungefär lika mycket tid tillsammans

 

3

 

Mer tid tillsammans

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q9bq9b

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

110. Skulle du säga att sedan du började använda Internet så tillbringar du mer, mindre eller lika mycket tid tillsammans, ansikte mot ansikte, med dina vänner?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Mindre tid tillsammans

 

2

 

Ungefär lika mycket tid tillsammans

 

3

 

Mer tid tillsammans

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q10q10

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

111. Tycker du att tillgången till Internet har påverkat din arbetsprestation och produktivitet? 


Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder mycket sämre och 5 betyder mycket bättre. 3 betyder att det är oförändrat.

Items

 

Code

 

Description

1

 

1 (mycket sämre)

 

2

 

2

 

3

 

3 (oförändrat)

 

4

 

4

 

5

 

5 (mycket bättre)

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v44a4v44a4

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

111b. Hur ofta, om någonsin, brukar du använda Internet på jobbet, för privata ändamål? Som tex. att skicka epost, använda sociala nätverkswebbplatser chatta mm.

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

t7t7

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

No question

Text

 

Attityd - Användare


Några frågor om hur Internetanvändare ser på Internet.

Routing

 

v186av186a

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

113. Hur viktigt är Internet för dig privat i vardagslivet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

inte alls viktigt

 

2

 

inte viktigt

 

3

 

varken viktigt eller oviktigt

 

4

 

viktigt

 

5

 

mycket viktigt

 

-998

 

ej svar

 

-999

 

vet ej

 

Routing

 

v186bv186b

Condition

 

(v46h = 1) and (v217a in (1,2))

Questiontype

 

Single response

Text

 

114. Hur viktigt är Internet för dig i studier/arbetslivet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

inte alls viktigt

 

2

 

inte viktigt

 

3

 

varken viktigt eller oviktigt

 

4

 

viktigt

 

5

 

mycket viktigt

 

-998

 

ej svar

 

-999

 

vet ej

 

Routing

 

v232v232

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

115. Hur ofta, om någonsin, inträffar följande för dig? 


Ange om det är aldrig, någon gång, ofta eller mycket ofta.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Jag tillbringar alltför mycket tid med internet.

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Ofta

 

3

 

Mycket ofta

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Routing

 

v110bv110b

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Instämmer du i att det ofta är tekniska problem när man surfar på Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v1091v1091

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Har du drabbats av datavirus under det senaste året?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v110hv110h

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur ofta, om någonsin, tar du bort du så kallade cookies eller kakor från din dator? 


(En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbsida kan be att få spara i besökarens dator. De kan tex. rensas via webbläsarens menyer.)

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

t8t8

Questiontype

 

No question

Text

 

Attityd - alla


Frågor till användare och icke-användare om synen på Internet.

Routing

 

q11q11

Questiontype

 

Items popup

Text

 

118. Ange hur mycket du instämmer eller inte instämmer i dessa påstående. 


Använd en femgradig skala där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder instämmer helt och fullt.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Genom att använda Internet kommer människor som du att få lättare att påverka regeringen.

 

2

 

Genom att använda Internet kommer människor som du att få lättare att förstå politik.

 

3

 

Genom att använda Internet kommer myndigheterna att bry sig mer om vad människor som du tycker.

 

4

 

Genom att använda Internet kommer människor som du att få mer politisk makt.

 

5

 

Jag tycker om att prova nya tekniska apparater och prylar.

 

Labels

 

Code

 

Description

1

 

1 instämmer inte alls

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5 instämmer helt och fullt

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v185gv185g

Questiontype

 

Items popup

Text

 

120. Uppge i vilken utsträckning du instämmer i dessa påståenden. Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder att du instämer helt och hållet. 3 betyder att du varken inställer eller inte instämmer. Kom ihåg att du kan välja vilket nummer du vill mellan 1 och 5.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Generellt sett så känner jag mig trygg med att säga vad jag vill om politik.

 

2

 

På Internet är det säkert att säga vad man tycker om politik.

 

3

 

Människor ska ha möjligheten att kritisera sin regering på Internet.

 

4

 

Det är okej att människor uttrycker sina åsikter på Internet även om de är extrema.

 

5

 

Regeringen borde reglera Internet mer än vad som görs idag.

 

Labels

 

Code

 

Description

1

 

1 instämmer inte alls

 

2

 

2

 

3

 

3 varken instämmer eller inte instämmer

 

4

 

4

 

5

 

5 instämmer helt och fullt

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Routing

 

v185hv185h

Questiontype

 

Items popup

Text

 

121. Uppge i vilken utsträckning du instämmer i dessa påståenden. Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder att du instämer helt och hållet. 3 betyder att du varken inställer eller inte instämmer. Kom ihåg att du kan välja vilket nummer du vill mellan 1 och 5.

Items

 

Code

 

Description

1

 

Jag oroar mig för att regeringen kollar vad jag gör på Internet.

 

2

 

Jag oroar mig för att företag kollar vad jag gör på Internet.

 

Labels

 

Code

 

Description

1

 

1 instämmer inte alls

 

2

 

2

 

3

 

3 varken instämmer eller inte instämmer

 

4

 

4

 

5

 

5 instämmer helt och fullt

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q13q13

Questiontype

 

Items popup

Text

 

122. Hur viktiga är följande människor och medier för dig, när det gäller information i allmänhet? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig, 5 betyder mycket viktig och 3 betyder att det är en varken viktig eller oviktig källa för information i allmänhet för dig.

Items

 

Code

 

Description

1

 

TV

 

2

 

Radio

 

3

 

Dagstidningar

 

4

 

Internet

 

5

 

Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater

 

Labels

 

Code

 

Description

1

 

1 (inte alls viktig)

 

2

 

2

 

3

 

3 (varken eller)

 

4

 

4

 

5

 

5 (mycket viktig)

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q14q14

Questiontype

 

Items popup

Text

 

123. Hur viktiga är följande medier för dig, när det gäller underhållning och nöje? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig, 5 betyder mycket viktig och 3 betyder att det är en varken viktig eller oviktig källa för underhållning och nöje för dig.

Items

 

Code

 

Description

1

 

TV

 

2

 

Radio

 

3

 

Dagstidningar

 

4

 

Internet

 

Labels

 

Code

 

Description

1

 

1 (inte alls viktig)

 

2

 

2

 

3

 

3 (varken eller)

 

4

 

4

 

5

 

5 (mycket viktig)

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q12q12

Questiontype

 

Single response

Text

 

124. Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på? Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att ingen information går att lite på, och 5 betyder att all information går att lita på.

Items

 

Code

 

Description

1

 

1 (Ingen)

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5 (All)

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v253gv253g

Questiontype

 

Items popup

Text

 

I höstas var det riksdagsval. Hur skaffade du dig information om valet? Ange hur viktiga följande medier eller personer var för dig inför valet. 1 betyder att det inte alls var viktigt och 5 betyder att det var mycket viktigt.

Items

 

Code

 

Description

1

 

TV

 

2

 

Radio

 

3

 

Dagstidning

 

4

 

Internet

 

5

 

Familj/vänner

 

Labels

 

Code

 

Description

1

 

inte alls viktigt

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

mycket viktigt

 

-998

 

vet ej

 

-999

 

ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Routing

 

v253hv253h

Condition

 

v46h in (1)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur ofta använde du dig av Internet för att informera dig om valet 2010?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v253h1v253h1

Condition

 

v253h in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Sökte du, inför valet 2010, upp någon politiker på Internet, t.ex. på Facebook, twitter eller hemsida?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v253h2v253h2

Condition

 

v253h in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Har du själv kommenterat eller uttryckt dina åsikter om politik på Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v253h3v253h3

Condition

 

v253h in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Har du diskuterat politik eller tagit del av andras åsikter om politik på Facebook?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v257v257

Questiontype

 

Single response

Text

 

Nu kommer några frågor om att spela digitala spel. 


Med digitala spel avses alla typer av digital spel som spelas på en skärm, oavsett om det är på dator, TV eller mobil enhet. Det är både online och offline men inte sådana spel där man satsar pengar.Hur ofta, om någonsin, spelar du någon form av digitala spel?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v257av257a

Condition

 

v257 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Multiple response

Text

 

Vilka typer av digitala spel har du spelat under det senaste året? 


(flera svarsalternativ tillåtna)

Items

 

Code

 

Description

 

Open category

1

 

Traditionella spel (tex. schack, bridge, poker)

 

 

 

2

 

Sociala nätverksspel (tex. Farmville, Maffia Wars)

 

 

 

3

 

Casual spel (tex. Bejweled, MS-röj)

 

 

 

4

 

Webbläsarspel (tex. Travian, Piratequest)

 

 

 

5

 

Massiva onlinespel (tex. World of Warcraft, Lord of the Rings Online)

 

 

 

6

 

Real-time strategi spel (tex. StarCraft, DotA)

 

 

 

7

 

First person shooter (tex. CounterStrike, Left4Dead)

 

 

 

8

 

Peka-klicka/pussel spel (tex. Sam and Max, Agatha Christie)

 

 

 

9

 

Role-Playing Games (tex. Dragon Age, Final Fantasy)

 

 

 

10

 

Simulatorer (tex. Farming simulator)

 

 

 

11

 

Lärspel (tex Bonniers trafikskola, Brain Trainer)

 

 

 

12

 

Partyspel (Tex. Guitar Hero, Singstar)

 

 

 

13

 

Bil och sportspel (tex. Need for Speed, Mario Cart, FIFA)

 

 

 

14

 

Äventyrsspel (tex. Assasins Creed, Tomb Raider, LEGO)

 

 

 

15

 

Andra spel

 

 

Routing

 

Grupp4Grupp4

Type

 

Groupform

Text

 


Forms

 

v257bb

v257bb2

Condition

 

v257 in (1,2,3,4,5)

Routing

 

v257cv257bb

Questiontype

 

Numerical

Text

 

Ungefär hur många timmar eller 

minuter i veckan lägger du i genomsnitt 

på att spela digitala spel?

Properties

 

Property

 

Value

Possible values

 

0..168

Randomise groups

 

0

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Col. header 1

 

Timmar

Routing

 
v257bb2

Questiontype

 

Numerical

Text

 Items

 

Code

 

Description

1

 

1

 

Properties

 

Property

 

Value

Possible values

 

0..168

Randomise groups

 

0

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Col. header 1

 

Minuter

Routing

 
v257c

Condition

 

v257 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur ofta spelar du digitala spel online över Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v257dv257d

Condition

 

v257 in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur ofta när du spelar digitala spel brukar du spela tillsammans med andra människor?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v257d1v257d1

Condition

 

v257d in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Items popup

Text

 

När du spelar med andra, hur ofta spelar du med följande grupper både online och offline...

Items

 

Code

 

Description

1

 

Med familjemedlemmar

 

2

 

Med vänner och bekanta

 

3

 

Med okända över internet

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Routing

 

v257d2v257d2

Condition

 

v257d in (1,2,3,4,5)

Questiontype

 

Single response

Text

 

Hur viktigt är det för dig att spela digitala spel med andra? 


Svara på en skala från 1-5 där 1 betyder att det inte alls är viktigt och 5 att det är mycket viktigt. 

Items

 

Code

 

Description

1

 

1 Inte alls viktigt

 

2

 

2 2

 

3

 

3 3

 

4

 

4 4

 

5

 

5 Mycket viktigt

 

-998

 

vet ej

 

Routing

 

v258v258

Questiontype

 

Items popup

Text

 

Här är några påståenden om digitala spel. Uppge i vilken utsträckning du instämmer på en skala från 1-5 där 1 betyder att du inte alls instämmer, 3 betyder att du varken instämmer eller inte och 5 betyder att du instämmer helt och fullt. 


Tycker du att digitala spel:

Items

 

Code

 

Description

1

 

Är ett sätt att umgås

 

2

 

Gör att man lär sig saker

 

3

 

Är en roligt och avkopplande hobby

 

4

 

Är ett slöseri med tid

 

5

 

Är beroendeframkallande

 

6

 

Leder till konflikter

 

Labels

 

Code

 

Description

1

 

1 instämmer inte alls

 

2

 

2

 

3

 

3 varken instämmer eller inte instämmer

 

4

 

4

 

5

 

5 instämmer helt och fullt

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

Routing

 

v211v211

Questiontype

 

Single response

Text

 

127. Du har nu fått svara på en rad frågor om olika medier, och du har säkert hört och läst hur det överallt talas om att surfa på Internet, använda e-post och den nya informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta nya informationssamhälle?


Läs igenom svarsalternativen

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej, inte alls

 

1

 

Ja, men bara lite

 

2

 

Ja, till stor del

 

3

 

Ja, helt och fullt

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

grupp3grupp3

Type

 

Groupform

Text

 


Forms

 

v138

v138b

Routing

 

t9v138

Questiontype

 

Numerical

Text

 

128. Kan du uppskatta hur lång tid per vecka som du, i minuter och timmar... 


Ej under skoltid/arbetstid. Om aldrig, uppger du 0 minuter.

Items

 

Code

 

Description

1

 

...tillbringar tillsammans i social samvaro, ansikte mot ansikte, med familjemedlem

 

2

 

...tillbringar tillsammans i social samvaro, ansikte mot ansikte, med dina vänner?

 

Properties

 

Property

 

Value

Possible values

 

0..168

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Col. header 1

 

Timmar

Routing

 
v138b

Questiontype

 

Numerical

Text

 Items

 

Code

 

Description

1

 

1

 

2

 

2

 

Properties

 

Property

 

Value

Possible values

 

0..168

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Col. header 1

 

Minuter

Routing

 
t9

Questiontype

 

No question

Text

 

Bakgrundsvariabler


Frågor som beskriver hushållet och den svaranden.

Routing

 

q25q25

Questiontype

 

Single response

Text

 

130. Är du man eller kvinna?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Man

 

2

 

Kvinna

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q26q26

Questiontype

 

Numerical

Text

 

131. Vilket år är du född?


Ange med fyra siffror (ex. 1980)

Properties

 

Property

 

Value

Minimum

 

1900

Maximum

 

2007

Whole numbers only

 

Yes

None/don't know

 

Yes

None title

 

Vill ej svara

Routing

 

q27q27

Questiontype

 

Single response

Text

 

132. Vad har du för utbildning?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Folkskola/Grundskola

 

2

 

Mer än grundskolenivå, men ej studentexamen

 

3

 

Studentexamen/Yrkesutbildning

 

4

 

Högskole- eller universitetsstuderande

 

5

 

Högskoleexamen (Filkand 3 år)/Universitetsexamen eller högre utbildning

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v215v215

Questiontype

 

Open ended

Text

 

133. Har du några hobbies eller särskilda intressen?


Om ja, ange vilken/vilka (max 2 st)

Items

 

Code

 

Description

Properties

 

Property

 

Value

Empty allowed

 

Yes

Routing

 

v216v216

Questiontype

 

Open ended

Text

 

134. Är du med i någon förening?


Om ja, ange vilken/vilka sorts föreningar (max 2 st)

Items

 

Code

 

Description

Properties

 

Property

 

Value

Empty allowed

 

Yes

Routing

 

v229v229

Questiontype

 

Single response

Text

 

135. Var är du född?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Sverige

 

2

 

Norden, utom Sverige

 

3

 

Utanför Norden

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v230av230a

Questiontype

 

Single response

Text

 

136. Var är din mor född?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Sverige

 

2

 

Norden, utom Sverige

 

3

 

Utanför Norden

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v230bv230b

Questiontype

 

Single response

Text

 

137. Var är din far född?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Sverige

 

2

 

Norden, utom Sverige

 

3

 

Utanför Norden

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v221cv221c

Questiontype

 

Single response

Text

 

138. Skulle du säga att du bor i en stad eller på landsbygd?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Stad

 

2

 

Landsbygd

 

-998

 

vet ej

 

-999

 

ej svar

 

Routing

 

q29aq29a

Questiontype

 

Single response

Text

 

139. Vad är ditt civilstånd?

Items

 

Code

 

Description

2

 

Ensamstående

 

3

 

Sammanboende

 

4

 

Gift

 

5

 

Änka änkeman

 

6

 

Frånskild

 

7

 

Bor hemma med förälder/föräldrar

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q29bq29b

Condition

 

(v224 > 1) and (q29a not in (7))

Questiontype

 

Single response

Text

 

140. Finns det hemmaboende barn i hushållet som inte har fyllt 21 år?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v231dv231d

Condition

 

q29b = 1

Questiontype

 

Multiple response

Text

 

141. Hur gamla är barnen?


Kryssa i för alla åldrar det finns barn i hushållet.

Items

 

Code

 

Description

1

 

0 år

 

2

 

1 år

 

3

 

2 år

 

4

 

3 år

 

5

 

4 år

 

6

 

5 år

 

7

 

6 år

 

8

 

7 år

 

9

 

8 år

 

10

 

9 år

 

11

 

10 år

 

12

 

11 år

 

13

 

12 år

 

14

 

13 år

 

15

 

14 år

 

16

 

15 år

 

17

 

16 år

 

18

 

17 år

 

19

 

18 år

 

20

 

19 år

 

21

 

20 år

 

Properties

 

Property

 

Value

Randomise groups

 

0

None/don't know

 

Yes

None title

 

Vill ej svara

Routing

 

t10t10

Condition

 

q29b = 1

Questiontype

 

No question

Text

 

Frågor om barnen


Vi kommer att ställa ett par frågor om barnens Internetanvändning. Om det finns flera barn födda samma år, bestäm ett av dem som du svara på alla frågorna för.

Routing

 

v232ev232e

Condition

 

v231d contains [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

143 - 153. Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet (om det finns flera barn i samma ålder, ange för det barn som står näst på tur att fylla år) som är...


Items

 

Code

 

Description

 

Condition

1

 


...3 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [4]

 

2

 


...4 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [5]

 

3

 


...5 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [6]

 

4

 


...6 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [7]

 

5

 


...7 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [8]

 

6

 


...8 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [9]

 

7

 


...9 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [10]

 

8

 


...10 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [11]

 

9

 


...11 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [12]

 

10

 


...12 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [13]

 

11

 


...13 år använder sig av Internet?

 

v231d contains [14]

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Column width

 

100

Routing

 

v232gv232g

Condition

 

v231d contains [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

154 - 164. Är barnet som är... 

Items

 

Code

 

Description

 

Condition

1

 


...3 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [4]

 

2

 


...4 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [5]

 

3

 


...5 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [6]

 

4

 


...6 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [7]

 

5

 


...7 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [8]

 

6

 


...8 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [9]

 

7

 


...9 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [10]

 

8

 


...10 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [11]

 

9

 


...11 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [12]

 

10

 


...12 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [13]

 

11

 


...13 år pojke eller flicka?

 

v231d contains [14]

 

Labels

 

Code

 

Description

1

 

Pojke

 

2

 

Flicka

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Properties

 

Property

 

Value

Column width

 

80

Routing

 

v232j1v232j1

Condition

 

v231d contains [4]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

176. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 3 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j2v232j2

Condition

 

v231d contains [5]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

177. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 4 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j3v232j3

Condition

 

v231d contains [6]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

178. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 5 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j4v232j4

Condition

 

v231d contains [7]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

179. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 6 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j5v232j5

Condition

 

v231d contains [8]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

180. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 7 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

7

 

Gör skolarbete

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j6v232j6

Condition

 

v231d contains [9]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

181. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 8 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

7

 

Gör skolarbete

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j7v232j7

Condition

 

v231d contains [10]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

182. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 9 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

7

 

Gör skolarbete

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j8v232j8

Condition

 

v231d contains [11]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

183. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 10 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

7

 

Gör skolarbete

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j9v232j9

Condition

 

v231d contains [12]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

184. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 11 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

7

 

Gör skolarbete

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j10v232j10

Condition

 

v231d contains [13]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

185. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 12 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

7

 

Gör skolarbete

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v232j11v232j11

Condition

 

v231d contains [14]

Questiontype

 

Items popup

Text

 

186. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 13 år följande saker på Internet?

Items

 

Code

 

Description

1

 

Spelar spel

 

2

 

Tittar på TV och video

 

3

 

Chattar

 

4

 

Skickar e-post

 

5

 

Besöker communities/sociala nätverk

 

6

 

Söker information eller fakta

 

7

 

Gör skolarbete

 

Labels

 

Code

 

Description

0

 

Aldrig

 

1

 

Någon gång

 

2

 

Någon/några gånger i månaden

 

3

 

Någon/några gånger i veckan

 

4

 

Dagligen

 

5

 

Flera gånger dagligen

 

-998

 

Vet ej

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

q28q28

Questiontype

 

Numerical

Text

 

187. Ange er ungefärliga hushållsinkomst per år före skatt.


Med hushållsinkomst avses summan av alla personer i hushållets totala inkomst före skatt.

Properties

 

Property

 

Value

Minimum

 

0

Maximum

 

10000000

Randomise groups

 

0

Whole numbers only

 

Yes

Empty allowed

 

Yes

Col. header 1

 

Kr/år

Routing

 

v251av251a

Questiontype

 

Single response

Text

 

188. Har du något funktionshinder som försvårar din användning av datorer och Internet?

Items

 

Code

 

Description

0

 

Nej

 

1

 

Ja

 

-999

 

Ej svar

 

Routing

 

v251bv251b

Condition

 

v251a = 1

Questiontype

 

Open ended

Text

 

189. Vilken typ av funktionshinder är det du har som försvårar din Internetanvändning?

Items

 

Code

 

Description

Properties

 

Property

 

Value

None/don't know

 

Yes

None title

 

Vill ej svara

Routing

 

w2w2

Questiontype

 

Open ended

Text

 

190. Stötte du på några problem då du besvarade enkäten?

Items

 

Code

 

Description

Properties

 

Property

 

Value

None/don't know

 

Yes

None title

 

Vet ej

Routing

 

w5w5

Questiontype

 

Open ended

Text

 

191. Övriga synpunkter och kommentarer

Items

 

Code

 

Description

Properties

 

Property

 

Value

None/don't know

 

Yes

None title

 

Inga kommentarer

Routing

 

slutslut

Text

 


Properties

 

Property

 

ValueIndex

v224

v224

v217a

v217a

Q1d

Q1d

Q1c

Q1c

Q1b

Q1b

v218b

v218b

v218a

v218a

grupp1

grupp1

v1

v1

v1b

v1b

v21

v21

v26b

v26b

v8c

v8c

v40a

v40a

v39

v39

t1

t1

v46h

v46h

v46i

v46i

Q3

Q3

Q3b

Q3b

v46n

v46n

v46o

v46o

t2

t2

v25a1

v25a1

v25b

v25b

v25b2

v25b2

v25e

v25e

v25f3

v25f3

v25b3

v25b3

v25b4

v25b4

q4b

q4b

q4b1

q4b1

v25o

v25o

v25a5

v25a5

v22g

v22g

v22g1

v22g1

v22g2

v22g2

t3

t3

v43a

v43a

v44a

v44a

v45b

v45b

v47a

v47a

v47a1

v47a1

v43i

v43i

v39a

v39a

v43b3

v43b3

v43b4

v43b4

v43e

v43e

v42b

v42b

t4

t4

v43a2

v43a2

v44a2

v44a2

v45b2

v45b2

v45f

v45f

v257b

v257b

v56d

v56d

v40c

v40c

v40b

v40b

v50

v50

v51

v51

v52

v52

Q4d

Q4d

q18

q18

q20

q20

q20e

q20e

q20d

q20d

v114a

v114a

q21a

q21a

q21b

q21b

q22

q22

v77b

v77b

v86c3b

v86c3b

v86c3f

v86c3f

v73o

v73o

v85c

v85c

q24

q24

v73n1

v73n1

v216g

v216g

v43g2

v43g2

v43g2a

v43g2a

v43g3

v43g3

q20f

q20f

v43g3a

v43g3a

v43ii

v43ii

v73l

v73l

v73l9

v73l9

v216c1

v216c1

v216c5

v216c5

v216k

v216k

v255c

v255c

q23

q23

v85

v85

v86f

v86f

q7

q7

v85f

v85f

v78

v78

t6

t6

q8

q8

q8f

q8f

q9a

q9a

q9b

q9b

q10

q10

v44a4

v44a4

t7

t7

v186a

v186a

v186b

v186b

v232

v232

v110b

v110b

v1091

v1091

v110h

v110h

t8

t8

q11

q11

v185g

v185g

v185h

v185h

q13

q13

q14

q14

q12

q12

v253g

v253g

v253h

v253h

v253h1

v253h1

v253h2

v253h2

v253h3

v253h3

v257

v257

v257a

v257a

Grupp4

Grupp4

v257bb

v257bb

v257bb2

v257bb2

v257c

v257c

v257d

v257d

v257d1

v257d1

v257d2

v257d2

v258

v258

v211

v211

grupp3

grupp3

v138

v138

v138b

v138b

t9

t9

q25

q25

q26

q26

q27

q27

v215

v215

v216

v216

v229

v229

v230a

v230a

v230b

v230b

v221c

v221c

q29a

q29a

q29b

q29b

v231d

v231d

t10

t10

v232e

v232e

v232g

v232g

v232j1

v232j1

v232j2

v232j2

v232j3

v232j3

v232j4

v232j4

v232j5

v232j5

v232j6

v232j6

v232j7

v232j7

v232j8

v232j8

v232j9

v232j9

v232j10

v232j10

v232j11

v232j11

q28

q28

v251a

v251a

v251b

v251b

w2

w2

w5

w5

slut

slut